Algemeen

Geitenstop Friesland geldt voor een jaar

De geitenstop in Friesland blijft voorlopig nog een jaar gelden. Dat meldt de Provincie Fryslan. De provincie past wel de voorlopige stop op een paar punten aan.

De in februari afgekondigde voorlopige stop betekent concreet dat zich in Fryslân geen nieuwe geitenhouderijen mogen vestigen en dat bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden. Ook mogen bestaande veehouderijen niet omschakelen naar deze sector. Om het tijdelijke verbod door te voeren moet de Verordening Romte 2014 worden gewijzigd. Op het Ontwerp Wijzigingsverordering Romte 2014 dat ter inzage heeft gelegen, zijn vijf reacties binnengekomen. De provincie heeft op grond van deze reacties de verordening op drie punten aangepast.

Het afmesten van geitenbokjes tot een leeftijd van 10 weken en geboren binnen het eigen bedrijf, wordt van het verbod uitgezonderd (regeling). In de toelichting op de verordening wordt opgenomen dat het verbod op een toename van geiten niet geldt voor die gevallen waarvoor vóór 14 februari 2019 een vergunningaanvraag is ingediend. En in de toelichting op de verordening wordt beschreven wat onder een ‘bestaande geitenhouderij’ wordt verstaan; namelijk een bedrijf in de vergunde situatie.

Provinciale Staten nemen op 10 juli een besluit. Deze zal uiterlijk op 14 augustus in werking treden.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief