Gezondheid

Weer oppassen voor eikels in de wei

Op steeds meer plekken liggen weer eikels op de grond. Het eten van eikels is gevaarlijk voor dieren en kan vergiftiging veroorzaken. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Geiten en schapen vinden eikels vaak erg smakelijk. Runderen en paarden kunnen met name eikels gaan eten als er een beperkt aanbod is van gras of andere voedermiddelen. Dat is door de droogte nu vaak het geval.

Eikels en groen eikenblad bevatten het giftige tannine. Onrijpe, groene eikels en groene eikenbladeren bevatten de hoogste hoeveelheid van deze stof. Maar ook bruine eikels zijn een risico als er veel van worden opgenomen.

Traagheid

Tannine en zijn stofwisselingsproducten veroorzaken in het lichaam onder andere schade aan de bloedvaten (gevolg: oedeem), darmen en nieren. De eerste klinische verschijnselen kunnen bestaan uit traagheid, zich afzonderen van het koppel en onvoldoende voeropname. Dit kan gevolgd worden door ondertemperatuur, versnelde ademhaling, bloederige neusuitvloeiing, buikpijn, bloederige diarree en sterfte.

Behandeling niet eenvoudig

De behandeling van dieren die giftige planten of plantendelen hebben opgenomen, is niet eenvoudig en ingrijpend, aldus de GD. Die adviseert om de dieren te verwijderen uit percelen met veel eikels, of om de stukken weide waar veel eikels liggen af te zetten,  zeker als het grasaanbod beperkt is en er niet wordt bijgevoerd.

De mate van herstel kan volgens de GD het best bepaald worden aan de hand van bloedonderzoek (bepaling ureum en creatinine).

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief