Blog | Lammeren | Management | Premium

‘Bokjes zijn de sigaar’

In 2017 presenteerden wij het Plan van aanpak welzijn geitenlammeren. Doel was verbeteren van het welzijn van de bokjes op de bokkenmesterijen. Het plan doet goed zijn werk. De sterfte op de mesterijen is fors verlaagd, doordat melkgeitenhouders de bokjes in betere conditie aanleveren.

Door Jos Tolboom, voorzitter LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij

Een aantal bokkenmesterijen is gestopt. Door de geitenstops is het echter niet mogelijk de stoppende mesterijen te vervangen door andere locaties. Opvangen op het bedrijf van geboorte is moeilijk omdat huisvesting en vergunning door de geitenstops niet gerealiseerd kunnen worden. Een regeling om dieren tot 30 dagen leeftijd niet mee te tellen in het aantal dieren is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegengehouden. Om bokjes goed te kunnen slachten moeten ze zeker 5 à 6 kg zijn. Bovenstaande heeft er toe geleid dat er bokjes op te jonge leeftijd worden geslacht. Ook dit mag niet en de NVWA heeft recent aangekondigd hierop te gaan handhaven. Dus zowel het houden van de bokken op het bedrijf als het afvoeren naar de slacht betekent dat er sprake is van een overtreding.

Zorg voor jonge dieren is een speerpunt van LNV. LTO is al een tijdje met het ministerie in gesprek om mogelijkheden te zoeken om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken met een soort zorg-monitor. Het is echter onmogelijk van de sector te verlangen om over zorg te praten als we niet de ruimte krijgen om deze zorg te bieden. De LTO vakgroep Melkgeitenhouderij heeft daarom besloten om alle gesprekken over ‘zorg voor jonge dieren’ op te schorten zolang we geen ruimte hebben om onze lammeren op te vangen.

Wij verwachten in 2020 een hele moeilijke situatie op een aantal melkgeitenbedrijven doordat ze met de lammeren geen kant op kunnen. We hebben een coalitie gevormd met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Vee & Logistiek Nederland en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) om samen te lobbyen voor ruimte voor de bokjes. Als deze ruimte niet gegeven wordt, dan is jong slachten onder gecontroleerde omstandigheden op slachthuizen de enige acceptabele uitweg.

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen
Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief