Management

Investering sleufsilo’s toerekenen aan stal

Investeringen in sleuf- en mestsilo’s moeten voortaan aan de melkgeitenstal en jongveestallen worden toegerekend. Dat is de uitspraak van de Hoge Raad op een door ABAB aangespannen procedure.

De hoofdvraag in de procedure: vormen sleuf- en mestsilo’s op een boerenerf een zelfstandig bedrijfsmiddel of moeten ze als aanhorigheid van de verschillende stallen worden aangemerkt. Door de uitspraak van de Hoge Raad moeten investeringen in de silo’s betrokken worden in de afschrijvingsbeperking die vanaf 1 januari 2017 geldt voor bedrijfsgebouwen. Het resultaat van die uitspraak is een lager afschrijvingspotentieel en extra administratieve lasten voor de boer. Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek Belastingadvies bij ABAB Accountants en Adviseurs, betreurt deze uitspraak: “In mijn optiek is de situatie die nu ontstaat administratief nauwelijks uit te voeren. Laat staan dat dit door de Belastingdienst is te handhaven. Alle onroerende zaken op een boerenerf niet zijnde gebouwen zijn kennelijk aanhorigheden en moeten aan de onderscheiden gebouwen op het boerenerf worden toegerekend. Dit is administratief haast onuitvoerbaar als er sprake is van meerdere stallen op een erf waaraan deze zaken moeten worden toegerekend en die ook nog ieder hun eigen afschrijvingsregime kennen. Dit betekent extra kosten voor de ondernemers, die we graag hadden voorkomen.’’

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief