Gezondheid

Meer deelnemers nodig voor onderzoek Salmonella

In het sectorplan Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij is het onderzoek naar de mate van voorkomen van salmonellose gestart. Er zijn inmiddels 106 monsters ingestuurd, maar LTO roept geitenhouders op meer monsters in te sturen.

Het onderzoek naar salmonellose is volgens LTO belangrijk, omdat de bacterie sinds het voorjaar van 2016 op een aantal melkgeitenbedrijven voorkomt en voor problemen blijft zorgen. Hoofddoel van het onderzoek is te komen tot een aanpak die moet voorkomen dat de kiem zich verder binnen en buiten de sector verspreidt. Vervolgens moet er een plan komen voor bestrijding en preventie.

Geen nieuwe bedrijven met salmonella

Medio maart zijn 106 monsters ingestuurd van 86 melkgeitenbedrijven en in één monster zijn salmonella-bacteriën aangetoond. Dit betreft een bedrijf dat al bekend was met salmonellose. Er zijn dus geen nieuwe bedrijven waar salmonella-bacterien zijn aangetoond.

Nog lang niet alle bedrijven hebben monstermateriaal ingezonden. Dat komt volgens LTO deels omdat er nog geen lammeren zijn geboren en deels omdat de monstername in de drukke lammertijd moet gebeuren. Om een goed beeld van de sector te krijgen en vervolgstappen te kunnen zetten om salmonellose te bestrijden, is het noodzakelijk dat bijna alle melkgeitenbedrijven deelnemen aan dit onderzoek.

Monsternamepakketten

Om mee te werken aan de monstername moet de dierenarts stof- en mestmonsters in de lammerstal nemen. Geitenhouders hebben eerder twee monsternamepakketten ontvangen, samen met achtergrondinformatie over salmonellose, een instructie en uitleg waarom het belangrijk is om aan dit onderzoek mee te werken. De dierenarts stuurt de monsters op naar GD voor bacteriologisch onderzoek op salmonellabacteriën.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief