Management

Drie vragen aan Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven ABN Amro

‘Banken weigeren financiering voor innovatieve, duurzame boerenbedrijven’, verscheen in de Volkskrant. Banken zouden blijven hangen in oude financieringen van traditionele veehouderij. Herkent u zich in deze kritiek op banken? 

Pierre Berntsen: “Ook de traditionele veehouderij ontwikkelt en innoveert volop. We zien het als onze rol om relaties te ondersteunen in de ontwikkeling en verduurzaming van hun bedrijf. Alleen zo blijven we samen toekomstbestendig. Daar horen bijvoorbeeld ook innovatieve stalsystemen voor melkgeiten bij. We proberen daarbij wel het inkomen van de ondernemer te helpen bewaken. We gaan dus niet mee in plannen die het inkomen naar onze inschatting te veel aantasten of onzeker maken. We staan open voor innovaties, maar zijn als bank natuurlijk ook risicobewust. We kennen binnen ABN Amro wel een ‘groene enveloppe’ voor duurzame innovaties. Deze is bedoeld om een investering of transitie met nogal wat onzekerheden toch te kunnen financieren.”

Zijn er nieuwe vormen van financiering die speciaal gericht zijn op transitie van de landbouw?

“Zeker, heel recent nog verstrekten wij een groenlening voor de nieuwbouw van een stal voor  biologische melkgeiten. Groenleningen kennen een lager rentetarief en zijn dus aantrekkelijk. Je moet als ondernemer wel een groenverklaring hebben om in aanmerking te komen voor deze leningen.
Recent is er ook het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Dit fonds is onderdeel van het omschakelprogramma van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd door het Nationaal Groenfonds. Om in aanmerking te komen moet de investering naast verlaging van de uitstoot van stikstof nog op drie andere terreinen voortuitgang boeken.”

Hoe zou de landbouw, en specifiek de geitenhouderij, zich volgens u moeten ontwikkelen de komende jaren? Er komt veel op boeren af: emissies, VGO-onderzoek, kringlooplandbouw …

“Belangrijk is om te onderkennen dat de sector gezond en lekker voedsel produceert en in een marktvraag voorziet. Dit is de basis voor het bestaansrecht. Vervolgens zal de sector zich binnen de veranderende Nederlandse kaders moeten blijven ontwikkelen en verantwoorden. Er zijn inderdaad nogal wat onderwerpen die om aandacht vragen. Dat maakt het voor ondernemers lastig om te prioriteren. Een sector die bereid is om mee te bewegen en moeilijke vragen niet uit de weg gaat, mag rekenen op draagvlak en ondersteuning door overheid, banken en andere belanghebbenden. Brancheorganisaties als NGZO en LTO spelen hier een belangrijke rol.”

Foto: ABN Amro

Over de auteur: Marjolein Nielen
Marjolein Nielen is geboren in 1999 en groeide op in Noord-Holland. Haar ouders hebben daar samen een melkveebedrijf. Ze studeerde Dier- en Veehouderij aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief