Management

Duurzame GeitenZuivel Keten presenteert jaarverslag 2020

De Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK), opgericht door het Platform Melkgeitenhouderij, heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Het aantal deelnemers aan DGZK steeg van 304 in 2019 naar 324 vorig jaar.

De deelnemers behaalden in 2020 gemiddeld voor alle onderdelen van DGZK (veel) meer punten dan in het jaar ervoor. Alleen voor het onderdeel Kennisuitwisseling daalde het aantal punten; dat kwam doordat er door de coronamaatregelen ‘slechts’ 37 workshops/bijeenkomsten werden gehouden die een link hadden met een onderwerp uit DGZK, in 2019 waren dat er 62. Een deel van de bijeenkomsten is online gehouden.

Bokjes langer op het bedrijf

Voor het DGZK-onderdeel Boer-burgerverbinding zijn inmiddels 215 melkgeitenbedrijven actief; een jaar eerder waren dat er 178. Het aantal bedrijven dat zich actief bovenwettelijk bezighoudt met bestrijding van dierziektes en zoönosen steeg van 172 in 2019 naar 210 vorig jaar. Verder blijkt uit het jaarverslag onder andere dat het steeds meer geitenhouders lukt om (een deel van of alle) bokjes minimaal 21 dagen op het bedrijf van geboorte aan te houden.

Samenwerking

Binnen DGZK werken zuivelondernemingen (inzamelaars) en geitenhouders samen aan de uitwerking van verschillende thema’s: dierenwelzijn en diergezondheid, energie en klimaat en sectortransparantie. Zuivelondernemingen stimuleren daarnaast de bij hun aangesloten geitenhouders om actief aan de slag te gaan met verschillende onderwerpen binnen deze thema’s.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief