Gezondheid | Lammeren

Longontsteking meest voorkomende ziekte bij lammeren

Uit onderzoek blijkt dat longontsteking het meest voorkomende probleem bij jonge geiten is. Tegelijk is er ook weinig bekend over een doeltreffende aanpak hiervan. Mogelijk is de oplossing te vinden in het biestmanagement, de speenstrategie en het geboorte- en speengewicht. Dat vertelde Annemarie Rebel, onderzoekster bij Wageningen Livestock Research, tijdens het online evenement Be Goat and tell it van platform Melkgeitenhouderij.

Rebel is betrokken bij het onderzoek dat Wageningen Universiteit doet in samenwerking met GD, Platform Melkgeitenhouderij en Universiteit Utrecht naar waar, wanneer, hoeveel en onder welke omstandigheden gewrichtsontsteking, longontsteking en diarree bij lammeren ontstaat. Aan het begin van het onderzoek is een enquête uitgezet waar 48 geitenhouders aan deelnamen. Bedrijven die aangaven tussen de 300 en 500 ml biest te voeren, constateerden het minst vaak gewrichtsontsteking bij lammeren. Geitenbedrijven die minder biest gaven zagen meer gewrichtsontsteking bij hun dieren. Eenzelfde correlatie tussen biest en longontsteking was minder sterk te zien. Ook werd er een samenhang zichtbaar tussen lichaamsgewicht bij spenen en het percentage sterfte na spenen. Bij een lichaamsgewicht van 11 kg bij spenen was het sterftepercentage het hoogst. Bij gewichten rond de 13 kg en 17 kg nam het sterftepercentage af.

Biest van goede kwaliteit

Naast geitenhouders, werden ook voerleveranciers en dierenartsen naar cijfers gevraagd. Zij gaven in overeenstemming met de geitenhouders aan dat longontsteking het meest voorkomt. Ook gewrichtsontsteking en coccidiose zagen zij veel voorbij komen. Klimaat/tocht, een hoge bezettingsgraad en biestmanagement werden genoemd als belangrijkste oorzaken voor een longontsteking. Het verstrekken van biest met een goede kwaliteit, het zorgen voor een hygiënisch, droog hok en een constant en optimaal klimaat noemden zij als voornaamste middelen ter preventie van longontsteking. 100 procent van de veeartsen adviseerden een koppelbehandeling bij longontsteking.

Het onderzoek wordt vervolgd om duidelijker in beeld te krijgen wat de beste manier is om longontsteking aan te pakken.

Bron foto: Geiterij

 

Over de auteur: Marjolein Nielen
Marjolein Nielen is geboren in 1999 en groeide op in Noord-Holland. Haar ouders hebben daar samen een melkveebedrijf. Ze studeerde Dier- en Veehouderij aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief