Lammeren

Schouten: nog te veel te jonge lammeren naar slachthuis

Alleen dieren van zeven dagen en ouder mogen voor menselijke consumptie worden geslacht, zo is wettelijk vastgelegd. Toch worden er nog geitenlammeren aangevoerd op slachthuizen die jonger zijn dan zeven dagen. Dat aantal moet naar beneden, vindt demissionair minister Schouten van LNV.

Op 1 november 2020 werd het voor geitenhouders verplicht om de exacte geboortedatum van lammeren te registreren in het I&R-systeem. Volgens de I&R-gegevens zijn in de periode tussen november 2020 en november van dit jaar 1.829 geitenlammeren op een te jonge leeftijd aangevoerd bij slachthuizen. Dat zijn er te veel, antwoordt Schouten op vragen van PvdD-Kamerlid Leonie Vestering. Hoeveel te jonge lammeren vóór 1 november 2020 op het slachthuis terechtkwamen, is niet bekend doordat het doorgeven van de exacte geboortedatum van een lam niet verplicht was.

Schouten wil dat de NVWA de slachthuizen nogmaals wijst op de minimale leeftijd waarop lammeren geslacht mogen worden. Ook zal de minister via LTO Nederland de melkgeitenhouders wijzen op de regels voor de minimale leeftijd waarop lammeren bij slachthuizen aangevoerd mogen worden.

Verdoezelen

Volgens Schouten kan met een foutieve geboortedatum in het I&R-systeem de afvoer van te jonge geitenlammeren worden verdoezeld. Of en in welke mate dit gebeurt, is niet vast te stellen, aldus de minister. Als slachthuismedewerkers of keurders het vermoeden hebben dat dieren in werkelijkheid jonger zijn dan de leeftijd die in I&R is geregistreerd, moeten zij dat melden bij de NVWA. Maar het bepalen van de exacte leeftijd van een geitenlam aan de hand van uiterlijke kenmerken is vrijwel niet mogelijk, waardoor veelal niet met zekerheid is vast te stellen of er sprake is van een overtreding. De officiële dierenarts van de NVWA besluit uiteindelijk of een lam geslacht mag worden voor menselijke consumptie of wordt afgevoerd als bijvoorbeeld dierlijk bijproduct.

Het eventueel verbieden van vervoer van lammetjes die nog geen zeven dagen oud zijn, voorkomt volgens minister Schouten niet dat ze te jong worden afgevoerd naar een slachthuis. “Een eventueel transportverbod zou immers op grond van dezelfde gegevens uit het I&R-systeem gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden. Daarnaast zou een transportverbod in de eerste zeven levensdagen beperkingen opleggen aan melkgeitenhouders die hun geitenbokjes af laten mesten bij een bokkenmester.”

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Lammeren
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief