Gezondheid | Lammeren

‘Cijfers zijn noodzakelijk in discussies’

Er is een begin gemaakt met een systeem dat de zorg voor jonge dieren in de geitensector middels cijfers in beeld brengt. De SDa, autoriteit diergeneesmiddelen, zal in de toekomst deze cijfers keuren en daar een uitspraak over doen. Dat vertelt LTO vakgroep voorzitter Jos Tolboom tijdens het online evenement Be Goat and tell it.

 

Het evenement afgelopen vrijdag liet zien hoe ver de uitwerking is van de verschillende onderwerpen die op de verduurzamingsagenda van de geitensector staan. Ook werd op deze onderwerpen om input gevraagd van geitenhouders.
De projectgroep die het onderwerp Zorg voor jonge dieren uitwerkt kijkt op dit moment naar de spreiding in sterfte bij jonge dieren, en doet een voorstel voor de vast te leggen kengetallen en cijfers. “Dan gaat het niet alleen om sterfte”, vertelt Tolboom, “want zorg en welzijn is meer.” Volgend jaar komt de projectgroep met de eerste getallen naar buiten. “We willen verantwoording afleggen over wat we doen aan zorg voor jonge dieren. Als we dat als sector niet doen, komt er een groep die zichzelf wetenschappers noemt die claimt dat 90 procent van de bokken binnen een week wordt geslacht. Dat kun je niet weerleggen als je geen cijfers hebt”, geeft Tolboom het belang van het onderwerp aan.

Verbeterpunten

Het systeem om cijfers paraat te hebben over de zorg voor jonge dieren wordt op dit moment verder ingericht. De projectgroep kijkt daarbij ook naar welke cijfers geitenhouders zelf graag willen meten en inventariseren.
Om experts van buiten de sector een uitspraak te laten doen over de cijfers en niet ‘je eigen vlees te keuren’, is de SDa bij het project betrokken. “Als onafhankelijke partij zullen zij als dit systeem er straks is, een uitspraak kunnen doen over zorg en welzijn, en aangeven waar verbeterpunten liggen. Dat is krachtiger dan wanneer je dat zelf zegt,” vindt Tolboom. “Het is niet leuk om jezelf bloot te geven in cijfers, maar wel noodzakelijk in discussies.”

In Geitenhouderij 6 van 2021 schrijft de projectgroep Zorg voor jonge dieren een uitgebreider artikel over hoe zij te werk gaan. Deze editie verschijnt 17 december 2021.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief