Algemeen

Kostenstijging geitensector vooral in voerkosten

De melkprijs over 2021 bedraagt 69,5 eurocent per kg melk en ligt hiermee op een vergelijkbaar niveau als in 2020. Dat meldt ABAB Accountants en Adviseurs. Volgens het bedrijf is de impact van de coronacrisis op de melkprijs beperkt gebleven.

De belangrijkste kostenstijging is te vinden in de voerkosten. Volgens ABAB zijn de krachtvoerkosten met 15 procent gestegen. Dat komt door een prijsstijging an het mengvoer. Strooiselkosten zijn met bijna 20 procent gestegen. De hoge prijs in het eerste half jaar van 2021 is daar debet aan.

Het vet- en eiwitgehalte in geitenmelk is gestegen. Volgens ABAB is een stijging van het vetgehalte van 0,1 procent opvallend en in veel gevallen het gevolg van het voeren van een vetverhoger. De hoeveelheid kg vet/eiwit per geit steeg in 2021 met 1,6 kg gestegen naar 90,7 kg.

Mest- en energiekosten

De mestafzetkosten daalden licht door lagere afzetprijzen. De stijging van energiekosten treft niet elk bedrijf even hard. Dit is afhankelijk van de mate waarin de energieprijs eerder is vastgelegd en of er zonnepanelen aanwezig zijn. De prijsstijging  van kunstmest, een direct gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, komt pas tot uiting in de kostprijs van 2022. Ook stegen de brandstofkosten van werktuigen door de hogere dieselprijs.

Het afgelopen jaar werd vaker een beroep gedaan op vreemde arbeid. Daarnaast leidde de krapte in het arbeidsaanbod ook tot een stijging van de uurtarieven. Gevolg van beide factoren is dat de personeelskosten stegen met ruim 10%.

De kostenstijging zet ook in 2022 door. Inmiddels ligt de kostprijs al weer 2 eurocent per kg melk hoger dan de gemiddelde kostprijs over 2021. De ontwikkeling van de melkprijs is nog onzeker, maar door voornoemde kostenstijgingen is een hogere melkprijs op termijn noodzakelijk om investeringen in verduurzaming op te kunnen brengen. (ABAB)

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief