Wetgeving en regels

Staghouwer vraagt provincies om geitenstop te overwegen

Minister Henk Staghouwer van LNV heeft de Gedeputeerde Staten van de provincies Friesland, Groningen, Zeeland en Drenthe gevraagd om de invoering van een moratorium voor de uitbreiding en/of nieuwvestiging van de geitenhouderij in overweging te nemen. In alle andere provincies geldt zo’n moratorium (geitenstop) al.

De voorganger van minister Staghouwer, Carola Schouten, zegde tijdens een Kamerdebat in december 2021 toe aan D66-Kamerlid Tjeerd de Groot om de provincies waar de geitenstop nog niet van kracht is, te vragen “wat daar al dan niet mogelijk is en ook waartoe zij bereid zijn”. De nieuwe minister van LNV heeft nu dus de vier provincies gevraagd een geitenstop te overwegen. Staghouwer heeft deze provincies ook “de mogelijkheid geboden om verder in gesprek te gaan over deze thematiek”.

Geen landelijke regie

Een landelijke regie van de geitenstops, waar politieke partijen al vaker om hebben gevraagd, wil het kabinet vooralsnog niet; provincies kunnen geitenhouderijen beperkingen opleggen op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het kabinet wil eerst de uitkomsten van het VGO-onderzoek afwachten om te kijken wat de oorzaak is van een verhoogd risico op longontsteking rond met name geitenhouderijen, en óf die oorzaak inderdaad bij de geitenhouderij ligt.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief