Melkprijs

Langetermijnverwachting geitenmelkprijs 64 euro

De gemiddelde melkprijs tot 2032 wordt naar schatting 64 euro per 100 kg geitenmelk. Bij een productieniveau van 1.150 kg melk komt volgens het deskundigenpanel het verwachte saldo daarmee op 326 euro per geit per jaar. Dat meldt Wageningen Livestock Research op basis van conclusies van het  panel dat bestaat uit deskundigen van banken, LTO, accountantsbureaus, RVO en WUR.

De gemiddelde melkprijs tot en met 2032 wordt ingeschat op € 64,00 per 100 kg melk (exclusief btw). Deze prognose is gebaseerd op de door het deskundigenpanel verwachte prijsontwikkeling. Op basis van hun verwachtingen en het 10-jaars historisch gemiddelde wordt de melkprijs met 3 euro per 100 kg verhoogd ten opzicht van de verwachting die vorig jaar tot stand is gekomen. Behalve een hogere melkprijs, wordt een 10% hoger niveau van de voerprijs verwacht.

Saldo afhankelijk van productieniveau

Bij een gemiddelde melkproductie van 1.150 kg per geit per jaar, bedraagt het verwachte saldo € 326 per geit per jaar. Dit komt overeen met € 28,35 per 100 kg melk. Doordat het rantsoen is aangepast, met iets minder krachtvoer en meer ruwvoer, nemen de opbrengsten meer toe dan de kosten, hetgeen resulteert in een hoger saldo dan de vorig jaar afgegeven verwachting. Daarnaast zijn er berekeningen voor 950 en 1.350 kg melk per jaar met een saldo van respectievelijk € 25,71 en € 30,28 per 100 kg melk. Het grootste verschil zit daarbij in de voerkosten.

KWIN-Veehouderij

Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor het Borgstellingskrediet voor de Landbouw en bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). De normen en de uitwerking van de normen als ook de complete saldoberekeningen en uitgangspunten worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2022-2023’, een uitgave van Wageningen Livestock Research. Volgens planning verschijnt deze in september. Ook is er een rekentool die bedrijfsspecifieke saldo’s voor elk productie- en prijsniveau kan berekenen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief