Melkprijs

Geitenmelkprijzen januari en februari 2022

Vanaf deze geitenmelkprijsvergelijking is het standaardbedrijf aangepast; de jaaromvang is met 1.050.000 kg gelijk gebleven, maar de verdeling over de maanden is aangepast zodat het beter aansluit bij de huidige situatie op Nederlandse melkgeitenbedrijven. Ook de vet- en eiwitgehaltes zijn aangepast. Voor het nieuwe standaardbedrijf, zie onderaan deze publicatie.
Dit is ook de eerste melkprijsvergelijking waarin niet meer 8, maar 7 zuivelondernemingen zijn meegenomen. Milkconnect is ten slotte overgenomen door HGM.

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in januari 2022 € 73,86 en in februari 2022 € 74,04 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in februari vorig jaar (berekend bij de waardes van het nieuwe standaardbedrijf) is er sprake van een daling van € 0,39 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in december (berekend bij de waardes van het nieuwe standaardbedrijf) is de gewogen melkprijs gestegen met € 0,81 per 100 kg. Dit komt door hogere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

Amalthea en CBM verlaagden in januari de vet- en eiwitprijzen. De overige zuivelondernemingen lieten de prijzen gelijk.
BGNN betaalde in januari en februari een seizoenstoeslag uit ter waarde van € 5,00 per 100 kg melk.
Amalthea betaalde in januari en februari een seizoenstoeslag van € 5,21 en € 3,87 per 100 kg melk.

Duurzaamheid

Bettinehoeve heeft aangegeven in 2021 duurzaamheidsgeld te hebben uitbetaald. Dit is in januari als nabetaling verwerkt in deze geitenmelkprijsvergelijking.
HGM heeft in februari een DGZK-uitbetaling gedaan over 2021. Deze is ook meegenomen als nabetaling.
Henri Willig betaalde ook DGZK-geld over 2021. De helft hiervan is als nabetaling uitgekeerd en dat is ook zo verwerkt. Het andere deel is in 2021 in de voorschotmelkprijs verwerkt.
Andere zuivelondernemingen hebben geen DGZK-uitbetalingen gedaan of deze niet inzichtelijk gemaakt.

Nabetalingen

Begin maart deed Henri Willig een nabetaling en daarnaast dus zoals genoemd een duurzaamheidsbetaling over in 2021 geleverde melk.
Amalthea deed in januari een nabetaling over melk geleverd in 2021.
Zoals hierboven vermeld deed HGM een nabetaling over 2021 die uit DGZK-geld bestond. Daarnaast deed deze zuivelonderneming een reguliere nabetaling.
De duurzaamheids-uitbetaling van Bettinehoeve is zoals gezegd ook verwerkt als nabetaling.
Tot nu zijn dus van 4 zuivelondernemingen nabetalingen verwerkt. De gemiddelde nabetaling van de totaal 7 zuivelbedrijven komt daarmee op € 0,35 per 100 kg melk. De gemiddeld rekenkundige melkprijs 2021 inclusief nabetalingen tot en met februari 2022 bedraagt € 68,36 per 100 kg melk.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50% (4,00% vet en 3,50% eiwit). In zowel januari en februari 2022 is de basisprijs van het (nieuwe) standaardbedrijf met 1.050.000 kg melk respectievelijk € 68,45.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

 

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief