Gezondheid

SDa: ‘laag antibioticagebruik bij melkgeiten’

Het gemiddelde antibioticagebruik op een groot deel van de melkgeitenbedrijven in Nederland is 1,2 DDDAF*. De SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen noemt dit laag. Bovendien zijn de verschillen in gebruik tussen bedrijven beperkt. Dat blijkt uit het SDa rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2021’.

Het expertpanel van de SDa laat in het rapport het gebruik van antibiotica in 2021 zien binnen de Nederlandse geiten-, kalkoen-, kalver-, kippen-, konijnen-, rundvee- en varkenssector. Voor het eerst wordt daarin nu het antibioticumgebruik in de melkgeitensector meegenomen. Vanaf 1 april 2021 zijn ook geitenhouders verplicht het gebruik van antibiotica vast te laten leggen in een door de overheid aangewezen databank.

Nog geen beeld van hele sector

Er is nog geen totaal beeld van het gebruik in de melkgeitensector. Voor de geitensector zijn twee databanken aangewezen door de overheid om het antibioticumgebruik te registreren. De databank “IKB Nederland” heeft over 2021 nog geen volledige gegevens aangeleverd. De databank “Platform Melkgeitenhouderij” heeft wel gebruiksgegevens aangeleverd, welke naar schatting 70% tot 85% van het totaal aantal melkgeitenbedrijven omvatten (op basis van het totaal aantal melkgeitenbedrijven volgens het CBS). De eerste resultaten over een groot aantal melkgeitenbedrijven laten dus een laag gebruik van antibiotica zien.

Voor de overige diercategorieën in de geitensector (opfok, vleeslammeren en kleinschalig) waren de aangeleverde gegevens nog niet van voldoende kwaliteit om over het antibioticumgebruik te rapporteren. Zodra het mogelijk is, zal de SDa over het gebruik in de gehele sector rapporteren.

Ruim 70 procent daling

De totale verkoop van antibiotica (alle genoemde sectoren) is in 2021 met 5,8% gedaald ten opzichte van 2020. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 is nu 70,8%. Dit weerspiegelt het succesvolle Nederlandse beleid, aldus de SDa.

Europees rapporteren

Met ingang van 28 januari 2022 is de Europese verordening EU 6/2019 betreffende diergeneesmiddelen van kracht geworden. In deze verordening is beschreven dat alle Europese lidstaten het gebruik van antibacteriële middelen voor dieren gaan monitoren en moeten rapporteren aan de European Medicines Agency (EMA). Vanaf 2027 moet ook gerapporteerd worden (over het gebruik in 2026) over geiten, schapen, eenden, ganzen, leghennen, kweekvis en paarden (alle paarden, inclusief de dieren niet bestemd voor menselijke consumptie).

* DDDAF staat voor ‘Defined Daily Dose Animal’ en is de indicator voor het gebruik van antibiotica op een bedrijf. De DDDAF wordt berekend als de som van de behandelbare kilogrammen op een bedrijf (gebaseerd op de geleverde antibiotica) aanwezig over een jaar, gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier op een bedrijf aanwezig.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief