Achtergrond | Wetgeving en regels

Vlaams onderzoek: zeoliet kan ammoniak in mest tot 47 procent reduceren

Zeolietproducten kunnen de ammoniakuitstoot uit mest tot 47 procent reduceren. Dat was het resultaat van een proef met verschillende zeolietproducten in een container die gevuld werd met mest, uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek in Vlaanderen (ILVO).

Zeolieten zijn een poeder, poreuze mineralen die verschillende stoffen kunnen binden en die ontstaan zijn bij vulkanische activiteit. Onderzoeker Jonas Vandicke vulde containers met mest, stro en drie verschillende zeolietproducten. Daarna voegde hij een ureumoplossing toe om urine na te bootsen, zodat de vorming van ammoniak kon plaatsvinden. De zeolietproducten werden gemengd door de mest toegevoegd en ook on-top aan de container toegevoegd. Een van de producten gaf een reductie van 21 procent, een ander 41 en de laatste 47 procent.

Zeoliet en kleimineralen

Vandicke vermoedt dat de verschillen in effectiviteit tussen de zeolietproducten ontstaan door de samenstelling en de origine van het product. “Het meest effectieve product kwam uit een mijn in Turkije, de andere producten uit een mijn in Slowakije.” Na verdere bestudering van de samenstelling blijkt dat het meest effectieve zeolietproduct naast zeolieten ook kleimineralen bevat. “Dat product profiteert dus van twee werkwijzes, wellicht verklaart dat het verschil in werking”, aldus Vandicke tijdens een studiedag van ILVO half januari.

Onderzoek in stal nodig

Uit eerdere proeven met zeoliet als emissiereducerende maatregel kwamen zeer wisselende resultaten. Wellicht dat de precieze samenstelling van het product hieraan dus debet is. Vandicke geeft aan dat meer onderzoek nodig is om de resultaten van de mestcontainerproef te bevestigen bij verse mest, en in een heuse stal met dieren, en ook om na te gaan waarom precies bepaalde zeolietproducten het beter doen dan andere. “Het mooiste zou zijn als we uiteindelijk een uniforme regel kunnen opstellen die zeolietproducten kan categoriseren als x-procent ammoniak-reducerend”, aldus de onderzoeker.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief