Gezondheid

SDa: aangeleverde gegevens over antibioticagebruik niet compleet

De gegevens over het antibioticagebruik in 2022 die de geitensector heeft aangeleverd bij de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) zijn niet compleet, en het SDa-expertpanel heeft zorgen over de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Dat staat in een rapport over het antibioticagebruik in de veehouderij dat de SDa jaarlijks publiceert.

‘De onvolledige dekking van de aangeleverde gegevens maakt het onmogelijk om over het antibioticumgebruik in de volledige geitensector te rapporteren’, schrijft de SDa. ‘Er is, na het eerder aanleveren van incomplete gegevens over 2021, geen duidelijke vooruitgang geboekt. De oorzaken voor de onvolledige dekking en de tegenvallende kwaliteit van de gegevens zijn niet altijd duidelijk, dit behoeft nader onderzoek. Het SDa-expertpanel verzoekt de sector en dierenartsen initiatief te nemen om deze oorzaken te achterhalen. Vervolgens dient de kwaliteit en dekkingsgraad van de aangeleverde informatie verbeterd te worden’, aldus de SDa.

Sinds 1 april 2021 is het in de geitensector verplicht om het antibioticumgebruik te registreren. Voor de geitensector zijn twee databanken aangewezen door de overheid om het antibioticumgebruik te registreren: de databank ‘IKB Nederland’ en de databank ‘Platform Melkgeitenhouderij’.

Een jaar geleden kon de SDa wel melden dat de eerste resultaten over een groot aantal melkgeitenbedrijven een laag gebruik van antibiotica lieten zien.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief