Algemeen | Gezondheid

Vooruitblik op de tijd ná VGO

In 2024 wordt het VGO-onderzoek afgerond. Voor de LTO Vakgroep Geitenhouderij is het duidelijk dat na afloop van die onderzoeken een einde zal komen aan de provinciale moratoria. Deze moratoria zijn ingesteld vanwege het voorzorgbeginsel. Na de VGO-onderzoeken weten we of er wel of geen oorzakelijke relatie bestaat tussen longontstekingen en geitenbedrijven. Als die relatie er is dan zullen er maatregelen genomen worden en verliezen de moratoria hun nut.

Het kan ook zijn dat er géén oorzakelijke relatie wordt gevonden. De Raad van State zegt recent (weer) over de tot nu toe gepubliceerde VGO-onderzoeken (1 en 2): “bevat geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten over de oorzaak van gezondheidsrisico’s bij omwonenden van geitenhouderijen.” (Uitspraak 202103545/1/R4). Doel van het nieuwe VGO-3 is dan ook onder meer om vast te stellen of dat oorzakelijke verband er is. Als dat er niet is dan verliezen de moratoria hun grondslag en worden ze onhoudbaar.

Dan zal zich wel (weer) het probleem aandienen van de groei van de sector. Los van de discussie of (en zo ja hoeveel) de sector gaat groeien – politiek en maatschappelijk ligt dit punt heel moeilijk. Wij hebben geprobeerd hier in het Landbouwakkoord afspraken over te maken met de landelijke overheid en de provincies, maar dat is helaas niet gelukt. Iedereen was het er wel over eens dat de moratoria tijdelijk zijn en dus op termijn zullen verdwijnen. Maar het concreet voorbereiden op een aantal scenario’s was voor sommige partijen toch te ingewikkeld.

Bron: LTO in vakblad Geitenhouderij

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief