Achtergrond

COKZ stelt Jaco Geurts aan als nieuwe voorzitter

Zuivel- en eiertoezichthouder Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ) heeft Jaco Geurts als nieuwe voorzitter van het bestuur. Geurts volgt per 1 januari 2024 Dirk Duijzer op, die de functie 16 jaar bekleedde.

Het gaat om een nevenfunctie. Sinds juni 2023 is Jaco Geurts waarnemend burgemeester van de gemeente Maasdriel. De nieuwe bestuursvoorzitter is actief geweest in de agrarische belangenbehartiging en heeft een achtergrond als agrarisch ondernemer in de varkenshouderij. Ook was Geurts elf jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA, waar hij onder andere woordvoerder landbouw was.

Geurts werd gekozen uit 8 kandidaten. De ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), respectievelijk opdrachtgever en eigenaar, hebben hun goedkeuring gegeven voor de benoeming.

Controle

Het COKZ is een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van LNV die controleert op de naleving van nationale of Europese wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en etikettering van zuivel, eieren en eiproducten. Bestuursleden mogen geen belang hebben in de melkveehouderij en pluimveehouderij of in de bereiding of handel van zuivelproducten, pluimvee of eieren.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief