Wetgeving en regels

Adema presenteert jaarplan NWVA 2024

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Piet Adema heeft het jaarplan voor 2024 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het kamerstuk bevat de plannen en activiteiten van de NVWA voor het komende jaar namens de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De NVWA heeft als taak toezicht te houden op bedrijven en instellingen om de naleving van wetten en voorschriften te waarborgen. Het jaarplan benadrukt dat de NVWA naast inspecties ook ruimte wil maken voor inzet van private kwaliteitssystemen, voorlichting, nalevingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding. Daarnaast wil de NVWA onderzoeken of er slimmere en meer innovatieve toezichtmethoden mogelijk zijn, zoals digitaal/administratief toezicht, toezicht op afstand, audits, realtime monitoring en het gebruik van camera’s en drones.

Op het gebied van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit concentreert de NVWA zich in 2024 op diverse werkzaamheden, waaronder dierenwelzijn, diergezondheid, natuur en milieu, en plantgezondheid.

Dierenwelzijn

In 2024 worden nieuwe Europese voorstellen verwacht voor het welzijn van dieren tijdens transport. De NVWA geeft aan zich te richten op krachtig en risicogericht toezicht bij het transport van landbouwhuisdieren en bij het aanvoeren en doden van dieren op slachthuizen. Er zullen extra controles zijn wanneer bij verwachte extreme temperaturen het nationaal plan veetransport in werking treedt.

Diergezondheid

Op het gebied van diergezondheid zijn de speerpunten van de NVWA het voorkomen en bestrijden van dierziekten, het voorkomen van verspreiding naar mensen (zoönosen) en het voorkomen van ongeschikte dieren voor menselijke consumptie in de voedselketen. Dit is mede vanwege de impact van de uitbraken van vogelgriep en het blauwtongvirus in 2023. Er wordt geïnnoveerd in het toezicht op diergezondheid, onder andere een webapplicatie die snel inzicht geeft in de dierziektestatus in Nederland. Daarnaast wordt de controle op levende producten (sperma, eicellen en embryo’s) uitgebreid.

Natuur en milieu en plantgezondheid

Speerpunten voor natuur en milieu zijn duurzame toepassingen in landbouw en visserij, internationale samenwerking en een krachtige aanpak van milieufraude. In 2024 houdt de NVWA ook toezicht op ‘mestderogatie’. Voor plantgezondheid richt de NVWA zich op het aanpakken van uitbraken en het bepalen van de peststatus van gereguleerde organismen in Nederland.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief