Algemeen | Gezondheid

Tweede vaccin tegen blauwtong goedgekeurd

Een tweede vaccin tegen het blauwtongvirus is goedgekeurd door minister Adema van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit. Het vaccin is voor zowel schapen als runderen beschikbaar. Halverwege juni worden naar verwachting 1,3 miljoen doses geleverd.

Net als bij het eerst vaccin werd gebruik gemaakt van een versnelde beoordeling. Na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) en de Commissie toelating diergeneesmiddelen heeft de minister het vaccin goedgekeurd.

Het vaccin is geproduceerd door de farmaceut Boehringer Ingelheim. Ook dit vaccin kan, wanneer de doses in juni zijn geleverd, door dierenartsen bij de groothandel worden ingekocht. Op basis van adviezen van Deskundigengroep Dierziekten is een vaccinatieregistratie opgesteld om de vaccins te verdelen.

Het vaccin is voor zowel schapen als runderen beschikbaar. Schapen hebben slechts één dosis nodig, runderen twee. Het vaccineren van schapen is al begonnen. De hoop is dat de komende periode voldoende gevaccineerd kan worden om grote besmettingen in de zomer te voorkomen.

Bron: Rijksoverheid

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief