Algemeen | Magazine | Management | Premium

‘App eerste stap in evolutie’

Elda lanceerde eind maart de Egam-app. FarmTrace werkte drie jaar aan de bouw van een modern dataplatform voor meerdere diersoorten in meerdere landen. Voor de geitensector rolt Elda eerst de app uit. “Dit is slechts een eerste stap in de evolutie”, zegt Jan Wiersma, algemeen directeur bij FarmTrace.

Wiersma is er eerlijk over: het is lang stil geweest rondom FarmTrace-dochterbedrijf Elda en zijn managementprogramma Egam. Al die tijd werkte het automatiseringsbedrijf hard aan het dataplatform dat Agrobase geiten en schapen op termijn zal vervangen. “We hebben alles aangepakt wat je niet ziet maar ervoor zorgt dat het systeem veilig, werkbaar en functioneel is. Die achterkant moet goed en solide zijn. Want als dat niet zo is, kunnen we de volgende stap niet zetten om uiteindelijk de geitenhouder en de sector als geheel vooruit te helpen.”

Die achterkant, de basis, is eerst uitgerold in de melkveehouderij. De geitensector volgt later. De lancering van de Egam-app geeft aan dat er nu meer tijd en ruimte is voor Elda. “Hopelijk kweken we daarmee vertrouwen. Vanaf nu gaan we een reis maken met de klanten om datacollectie op het geitenbedrijf verder te moderniseren”, aldus Wiersma.

De Egam-app

De app is een aanvulling op het Egam-managementprogramma en vervangt Egam dus niet. Ook de bestaande readers kunnen nog steeds gebruikt worden. De eigenlijke verandering met de komst van de app is de manier van communiceren met het managementprogramma. Nu kan ook in het programma gewerkt worden vanaf de mobiele telefoon. “En de presentatie is net even wat frisser”, voegt Wiersma toe.Toen Egam geïntroduceerd werd was het systeem gebouwd met de destijds beschikbare techniek. Maar die verandert snel. “Vanaf nu moderniseren we Egam stap voor stap en verbinden het programma uiteindelijk met het FarmTrace-platform. Vanaf dan kunnen we echt verder bouwen op de ingeslagen weg”, zegt Wiersma.

Data uitwisselen

Dataproductie en data-uitwisseling zijn in beweging. Ook in de agrarische sector. Wiersma: “Al sinds de pc bestaat wil elke ondernemer zijn eigen bedrijfsproces beter in kaart brengen en vooruitbrengen. Omdat sensoren en dataopslag goedkoper worden, zien we net als in andere sectoren een sterke toename in dataproductie op agrarische bedrijven.”FarmTrace zorgt met zijn dataplatform voor de technische infrastructuur. Het bedrijf brengt op verzoek van de sector en na goedkeuring van de veehouder verschillende soorten informatie vanuit allerlei bronnen bij elkaar, en maakt er bruikbare overzichten van. Iets wat Elda met Agrobase al jaren verzorgde. Het doel is om met de nieuwste technologie de veehouderij verder vooruit te helpen. Wiersma licht het toe: “Een boerenbedrijf heeft op verschillende plekken informatie: in de trekker, in de melktank, in de melkstal enzovoorts. Vaak zijn die stukjes informatie niet met elkaar verbonden. Laat staan dat ze gekoppeld zijn met de processen die vóór de boer zitten zoals de productie van mengvoer, of de processen die volgen ná de boerderij, bijvoorbeeld de fabriek die kaas maakt van de melk.”

FarmTrace ziet in het koppelen van die data uit verschillende bronnen veel voordelen – voor zijn klanten, de toeleverende industrie aan de boer, maar ook voor de boer zelf. Melanie Murk, hoofd verkoop bij FarmTrace: “Natuurlijk hebben die voeradviseur en boer al een samenwerking. Die kengetallen waar al jaar en dag mee gewerkt wordt, kunnen we op verzoek van de sector verder optimaliseren. Zo kun je sneller, frequenter en gedetailleerder informatie delen. Dit komt de advisering en het resultaat ten goede.” Murk verwacht dat er alleen maar meer vraag komt naar het uitwisselen van data tussen ketenpartijen, bijvoorbeeld ook om inzicht te krijgen in de footprint van producten.

Alleen relevante data

Te veel data kan verlammend werken, maar de meeste klanten weten goed aan welke informatie ze behoefte hebben, merkt Murk. Dat kan voor een voerleverancier bijvoorbeeld betekenen dat hij een rood vlaggetje in beeld krijgt bij een van zijn vijftig klanten als een resultaat afwijkt van de kaders die hij met de geitenhouder heeft opgesteld. “Het kan goed zijn dat we daarvoor maar tien van de honderd datapunten gebruiken.”

Om aan de geitenhouder alleen de informatie aan te bieden die hij nodig heeft om zijn bedrijf te optimaliseren, verwacht FarmTrace steeds vaker te werken met moderne technologieën zoals machine learning (in de volksmond ook wel AI) in combinatie met mensen met marktexpertise. Wiersma legt dat uit: “Er is zo’n enorme hoeveelheid data, dat kunnen mensen niet meer bevatten. Laat staan dat je daaruit kunt halen wat goed is voor jouw bedrijfsvoering. Machine learning ‘ziet’ in deze brij aan data wat normaal is en wat buiten de bandbreedte loopt. Vervolgens hebben we de expertise uit het veld nodig om te checken of dat wat de machine vertelt, past in de praktijk.”Volgens Murk kan deze manier van werken op zijn minst een ritje naar de boer schelen. “We doen niets nieuws, maar het gaat meer en vaker op afstand. Een bedrijfsbezoek is dan gericht op de echte vraagstukken van de geitenhouder.”

Er komt nog meer aan

Wiersma beschouwt de app als ‘het eerste stapje van de evolutie’. Hij voorziet in de komende tijd voor Egam zeker nog drie verdere doorontwikkelingen. Ten eerste de mogelijkheid om op alle mogelijke toestellen zoals telefoon en tablet, waar je dan ook bent, informatie in te voeren en in te zien. “En dat kan ook met alle medewerkers en hun telefoons tegelijk in de stal zijn.” Ten tweede wil hij meer overzichten en inzichten creëren, zogenaamde dashboards. “Daarop kun je de status van je bedrijfsvoering in een overzicht zien. Elke boer wil misschien net weer wat anders op dat dashboard zien en die mogelijkheden willen wij bieden.”

Ten derde zou Wiersma nog meer bedrijfsinformatiebronnen binnen en buiten het boerenbedrijf willen koppelen, waarmee het systeem de geitenhouder zo vroeg mogelijk adviseert. “De ultieme droom is dat het systeem proactieve hulp biedt, waarbij jij elke vraag over jouw bedrijf en bedrijfsvoering kunt stellen aan het systeem. Dat geeft jou vervolgens een leesbaar en begrijpelijk antwoord.” De software-man realiseert zich dat deze ontwikkeling nog veel verfijning vraagt zodat het systeem je geen ‘stomme’ antwoorden geeft – maar de technieken zijn er al.Betekent dit dat er op den duur geen voeradviseur meer op je bedrijf langs hoeft te komen? “Dat zijn allemaal evoluties”, antwoordt Wiersma. “We moeten de voeradviseur zeker niet afschrijven. Maar alle werk, ook dat van een veehouder of veearts wordt wel beïnvloed door deze evolutie.” Murk vult aan: “Als de computer jou basisinzichten kan geven, kan de adviseur zich richten op activiteiten die meerwaarde toevoegen.”

Verder kunnen technisch gezien alle wensen en vragen van klanten gerealiseerd worden in het systeem. Maar een kosten-batenafweging zal de doorslag geven of een vraag ook ingewilligd wordt, en wanneer.

Samen met partners

Op sommige vragen zal FarmTrace reageren door samen te werken met een partner. Murk: “De eindoplossing voor de geitenhouder bouwen we graag zelf, oplossingen voor derde partijen zullen we misschien samen met een partner realiseren. Zo kan je versnellen.” Volgens Wiersma is het jammer als iedereen hetzelfde gaat ontwikkelen, want uiteindelijk betaalt de boer dat ergens terug. Hij vertelt dat FarmTrace overleg heeft gehad met andere partijen die de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen met een management-app. “Soms kom je er ook niet uit. Maar we blijven actief het contact zoeken met relevante partijen, want er zijn punten waarop we kunnen samenwerken om gezamenlijk de sector vooruit te helpen.”

Murk noemt standaardisatie als voorbeeld. “We spreken in de sector al sinds jaar en dag standaarden af, bijvoorbeeld wat we onder een dier of een eenheid melk verstaan, of hoe je datapunten definieert. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld aan gewerkt om de opvolger van Edi-zuivel, E-Dairy, op te nemen in Egam. Dit is een voorbeeld van samenwerking met Qlip en JoinData.”

Wiersma en Murk zien verdere dataverzameling en -uitwisseling ook zeker op het geitenbedrijf gebeuren. “De moderne boer is een professional en die maakt met een bedrijfsmatige blik keuzes. Data kunnen daarbij helpen.”

Bescherming van data

In het proces van verzamelen en uitwisselen kunnen data ‘in verkeerde handen’ terechtkomen. De Nederlandse wetgeving over data en uitwisseling is strenger dan in menig ander land en de boetes die kunnen worden opgelegd zijn niet mals. FarmTrace maakt duidelijke afspraken met zijn klanten over wie de informatie-eigenaar is (degene die de informatie produceert, dus de geitenhouder) en met wie de informatie wordt gedeeld – dat bepaalt de eigenaar. De geitenhouder kan dus zelf aangeven met welke voeradviseur, dierenarts, fokkerijorganisatie enzovoorts hij data wil delen en voor welk specifieke doel dat gebeurt.

 

Foto: FarmTrace

Over Elda en FarmTrace

Elda ICT Services richt zich als automatiseringsbedrijf specifiek op de geitenhouder. Het bedrijf heeft in 35 jaar een unieke positie met een brede klantbasis opgebouwd en speelt daarom ook voor andere partijen in de sector een belangrijke rol. Het doel van Elda is om geitenhouders een totaaloplossing te bieden, waarbij ontzorgen centraal staat. Het bedrijfsmanagementpakket Egam wordt de komende jaren stap voor stap vernieuwd.Elda is sinds 2020 onderdeel van FarmTrace (VSM Automatisering). FarmTrace biedt een onafhankelijk data- en analyseplatform waarmee het uitwisselen van data en inzichten in de veehouderij mogelijk is. Het bedrijf heeft toegang tot een verscheidenheid aan gegevensbronnen, integreert die op het boerenerf en past sectorspecifieke analyses toe. Klanten van FarmTrace kunnen op basis van die inzichten gericht adviseren. Daarmee kunnen veehouderijbedrijven de diergezondheid, het welzijn en de productie monitoren en desgewenst bijsturen. FarmTrace stelt veehouders en hun bedrijfspartners in staat de efficiëntie te verbeteren en wil zo bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame toekomst voor de veehouderij.

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit artikel komt uit vakblad Geitenhouderij
Lees meer uit deze uitgave
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief