Voeren

Vitelia en ABZ Diervoeding gaan strategische samenwerking aan

Coöperaties Vitelia Voeders en ABZ Diervoeding gaan per 3 juni 2024 een strategische samenwerking aan. Dat melden de voerleveranciers in een persbericht. De coöperaties beogen, door samen te werken op meerdere terreinen, beter in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse agrarische sector.

Door de samenwerking komt meer kennis beschikbaar voor de aangesloten leden en kan beter ingespeeld worden op (toekomstige) marktconcepten. De combinatie heeft een landelijke dekking, maakt gebruik van tien moderne voerfabrieken, twee op- en overslag locaties en is sterk vertegenwoordigd in de plantaardige sector. Gezamenlijk produceren beide coöperaties ruim 1.325.000 ton mengvoeders.

Samenwerken is noodzakelijk

Vitelia geeft aan na een zorgvuldig strategisch proces waarin voor- en nadelen van verschillende samenwerkingen zijn afgewogen ABZ Diervoeding te hebben benaderd om samen te gaan werken. Ondanks dat ABZ recent de fusie met De Valk Wekerom heeft afgerond en midden in de integratieprocessen zit, zien beide coöperaties de strategische voordelen voor de leden. Samenwerken is volgens de coöperaties noodzakelijk, omdat samen de juiste positionering in de huidige uitdagende markt beter gerealiseerd kan worden.

De voerfabrikanten geven aan dat de beoogde strategische samenwerking stap voor stap zal worden ingericht, waarbij de belangen van de aangesloten leden voorop staan. Beide coöperaties vinden het van belang het proces om te komen tot verdere samenwerking zorgvuldig in te richten. Het uiteindelijke doel is om in de verschillende regio’s in het land dicht bij de boer en zijn dieren te staan en daarmee de belangen van haar leden en afnemers optimaal te dienen. De intentie is om na een periode van samenwerken te onderzoeken of een volledig samengaan van de twee coöperaties verdere voordelen voor de aangesloten leden biedt.

Regionale aanpak

De regionale herkenbaarheid, ‘het beste dichtbij’ is voor beide partijen essentieel om de samenwerking succesvol te maken, zo schrijven de coöperaties. De samenwerking maakt het mogelijk om een nog uitgebreider assortiment plus bijbehorend advies aan te kunnen bieden, waarbij zij gezamenlijk alle processen op elkaar kunnen afstemmen. Zowel in de reguliere als in de biologische markt kunnen zij de gehele markt vanuit eigen fabrieken bedienen. De medewerkers, de ondernemingsraden en de leden van beide coöperaties zijn inmiddels geïnformeerd.

Foto: Vitelia Voeders/ABZ Diervoeding

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief