Kennispartnerbericht van Geiterij

Uitdagende inkuilomstandigheden vragen om aangepast inkuilmanagement

Sinds het najaar is er op veel percelen niet meer gemaaid waardoor het gras er dik op staat. De grond is nat en het gras legert. Kortom, omstandigheden die het inkuilen uitdagend maken en vragen om een aangepast inkuilmanagement.

De weersvoorspellingen lijken wat stabieler te worden. De praktijk leert dat veehouders en loonwerkers staan te popelen om te gaan maaien en in te kuilen terwijl het suikergehalte in het gewas (te) laag is. Bij natte en eiwitrijke kuilen zijn veel meer suikers nodig om de pH te verlagen.

Let op vermenging van ruw as

Het ruw as gehalte zal hoger zijn omdat het gewas en de ondergrond erg nat is en eventueel nog mestresten bevat. Vaker schudden heeft nauwelijks effect omdat het ruw as op het gewas blijft plakken, het verhoogt wel de insleep van grond en mest en daarmee het risico op boterzuurfermentatie. Niet goed afgestelde apparatuur zal juist voor meer ruw as zorgen, waardoor clostridia en andere ongewenste bacteriën veel invloed uitoefenen op de conservering en deze negatief beïnvloeden.

Relatie drogestofgehalte met melkzuur en azijnzuur in graskuilen. (Bron: Veeteelt)

Gebruik ook meervoudige suikers voor conservering

Voor een goede conservering zijn suikers nodig. Natte kuilen met weinig suikers zijn gebaat bij een inkuiltoevoegmiddel zoals Tasty Silage Jumpstart. Deze bevat homo fermantieve bacteriën die alleen melkzuur produceren en ook meervoudige suikers kunnen gebruiken voor de conservering. Dit inkuiltoevoegmiddel kan worden ingezet bij een eerste snede tot +/- 40% droge stof. Gezien het weerbeeld, de natte ondergrond en de dikte van het gewas zal 40% droge stof niet snel worden behaald.

Voorkom verlies van perssappen

Een droge laag onderin de kuil kan het weglekken van perssappen tegengaan, bijvoorbeeld door een laag suikerrijke bietenpulp of stro. Dit heeft geen direct effect op de fermentatie, maar absorbeert een deel van de perssappen zodat er minder zullen wegstromen.

Voorkom broei bij drogere kuilen

Tasty Silage Grass is een inkuiltoevoegmiddel wat beter past bij drogere kuilen (vanaf 35% ds) met voldoende suikers. Deze bevat melkzuur en azijnzuurvormende bacteriën. Melkzuur zorgt ervoor dat de pH snel daalt en azijnzuur heeft een broeiremmende werking waardoor de kuil tijdens het voeren minder snel opwarmt. Een deel van de suikers worden omgezet naar 1,2 propaandiol of te wel propyleenglycol. Dit is een goede (glucogene) energiebron voor koeien maar niet voor schimmels en gisten.

Suikers in het gras

Suikers in het gras dienen als brandstof tijdens de conservering en worden omgezet in melkzuur en azijnzuur. Gras bevat enkelvoudige en meervoudige suikers. Enkelvoudige suiker zorgen voor een snelle fermentatie terwijl meervoudige suikers slecht omgezet kunnen worden naar melk- en azijnzuur. Het weer heeft veel invloed op de verhouding enkelvoudige en meervoudige suikers in het gras. In ongunstige weersomstandigheden kan het aandeel meervoudige suikers oplopen tot wel 85% van alle beschikbare suikers. Een inkuiltoevoegmiddel met homo fermentatieve bacteriën kunnen ook meervoudige suikers gebruiken voor de productie van melkzuurbacteriën. Daarom in Tasty Silage Jumpstart geschikt voor natte voor- en najaarskuilen.

Minder inkuilverliezen en een stabiele kuil

Door inzet van Tasty Silage Jumptart of Tasty Silage Grass zal de conservering efficiënter en sneller verlopen waardoor minder verliezen optreden. In onderstaande tabel zijn enkele parameters van kuilen behandeld met Tasty Silage Grass vergeleken met gemiddelde kuiluitslagen. Duidelijk is dat door het sturen van de conservering met Tasty Silage Grass een hogere conserveringsindex gerealiseerd wordt en een lagere broeigevoeligheidsindex. Dit houdt in dat er minder inkuilverliezen zijn opgetreden en de kuil veel stabieler is tijdens het voeren.

Geiterij
Over Geiterij
Geiterij is een jong dynamisch bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in de melkgeitenhouderij. Met onze concepten ‘Verzorging’, ‘Voeding’ en ‘Gewassen’ leveren we een bijdrage aan gezonde melkgeiten met een efficiënte productie.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief