Gedeputeerde Staten Gelderland: slot op geitenhouderijen 2021

Gedeputeerde Staten van Gelderland benadrukken dat het slot op geitenhouderijen tijdelijk is. Naar aanleiding van de behandeling in de Statencommissie stelt het college een slot voor tot 1 januari 2021.

Andere voorstellen vanuit de Statenfracties nemen Gedeputeerde Staten niet over. Provinciale Staten bespreken dit vervolgvoorstel van Gedeputeerde Staten tijdens de vergadering op 13 december.

Gelderland zette de geitenhouderijen in augustus op slot naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat Gelderlanders een 10% hoge kans op longontsteking hebben in een cirkel van 2 kilometer om geitenhouderijen. Het tijdelijke slot zorgt er ook voor dat gemeenten niet meer verplicht zijn om hun bestemmingsplannen binnen 2 jaar in overeenstemming te brengen. (AgriHolland)

Delen via:

Reacties zijn gesloten.