Mogelijke verhoging mestnorm melkgeiten

De nieuwe excretienormen die het Ministerie van LNV heeft voorgesteld hebben, zoals ze er nu liggen, gevolgen voor melkgeitenhouders. De fosfaatnorm zou naar 5,2 kg per geit gaan, stikstof naar 10,5 kg.

Voor biologische geiten wordt het zoals het nu lijkt 5,2 kg fosfaat en 9,9 kg stikstof. Als de nieuwe excretienormen inderdaad gaan gelden, dan houdt dat in dat geitenhouder op papier 20 procent meer mest produceren. LTO Nederland verwacht dan ook dat veel geitenhouders daar problemen mee krijgen, want de verantwoording voor die verhoogde mestproductie is niet rond te rekenen.

AgriHolland meldt dat LTO samen met De Groene Geit in de komende weken met een plan komt waarin lagere, meer realistische normen staan. (AgriHolland / LTO)

Delen via:

Reacties zijn gesloten.