Kennispartnerbericht van Agrifirm

Balen! Met nieuw transitieconcept van Agrifirm

Bij de meeste geitenboeren staat de belangrijkste periode van het jaar weer voor de deur: het aflamseizoen. Vaak zien adviseurs Laurens en Bart dat de focus in deze periode vooral richting het klaarmaken van de lammerenstal gaat om de lammeren een zo goed mogelijke start te geven. Echter, in de praktijk wordt om tal van reden niet voldaan aan de extra ondersteuning van een dragende geit. Hierdoor kunnen problemen ontstaan rondom de partus en in de latere lactatie met onnodige sterfte, uitval en productieverlies tot gevolg. De gevolgen zijn bepalend voor het bedrijfsresultaat van het komende jaar. Daarom komt Agrifirm met een geheel nieuw transitieconcept voor de dragende geiten!

Team van specialisten

Laurens van Haarlem, specialist & concept lead melkgeiten raakte de afgelopen jaren steeds meer geïnteresseerd in de transitieperiode bij de melkgeiten. Daarom is Laurens al langere tijd aangesloten bij het Transitie specialistenteam van Agrifirm. Dit team is een samenwerking van melkveespecialisten, dierenartsen en enkele externen. Binnen dit team wordt vanuit verschillende sectoren nieuwe kennis en onderzoek over de transitieperiode met elkaar gedeeld. Dit in combinatie met nog extra praktijkonderzoek bij geitenbedrijven is er een nieuw concept ontwikkeld speciaal voor de drachtige melkgeit. Dit nieuwe concept focust zich op de laatste 3 tot 2 maanden van de dracht. “Het speerpunt van deze aanpak is het verhogen van de ruwvoeropname einde dracht. Hierdoor ontstaat een betere penswerking en een actievere geit die vlotter door het aflamproces gaat. Daarnaast zijn er strengere en nieuwe normen opgenomen qua pens karakteristiek van het rantsoen. Aangevuld met nieuwe inzichten qua vitamines en mineralen.” Aldus Laurens.

Rantsoen apart houden

Om het concept in de praktijk toe te passen werd onder andere Bart Schoenmakers, specialist ruwvoerteelt en gemengd voeren bij team geiten bij het proces betrokken. “Een van de uitdagingen was de beschikbaarheid van de juiste voeders voor het maken van het juiste transitierantsoen. Veel bedrijven zijn namelijk gebonden aan het opvoeren van de huidige kuilen. Deze kuilen zijn vaak afgestemd op een rantsoen voor melkgevende geiten, de drachtige geiten zijn daardoor automatisch verplicht hetzelfde rantsoen mee op te nemen. Om dan nog maar niet te spreken over kuilwissels in de laatste weken voor het aflammeren”, vertelt Bart. De focus is daarom verlegd naar het maken van een voorgemengd rantsoen volgens de nieuwe eisen, dat vervolgens apart wordt ingekuild of in balen geperst. Door het rantsoen ruim voor de aflamperiode klaar te hebben en apart ingekuild, is het mogelijk om de geit elke dag exact hetzelfde smakelijk en frisse rantsoen aan te bieden. Tevens bespaart dit arbeid tijdens het lammerseizoen omdat het gehele mengsel al klaar staat en gezondheidsproblemen bij de geiten worden voorkomen.

Plannen voor beter resultaat

Laurens: “De eerste veehouders waren wat sceptisch toen we ze vertelden over het nieuwe concept. Ze zagen het vooral als korte termijnwerk. Echter toen de planning gemaakt was en de eerste mengeling ingekuild/geperst was veranderde de sceptische toon al snel naar enthousiasme”. Bart vult aan uitbundig aan: “Inderdaad, in het begin vonden sommige veehouders het spannend om het nieuwe concept toe te passen. Maar na verloop van tijd verdween de spanning en zagen de veehouders het resultaat in de stal met fittere drachtige en verse geiten. Veel van deze geiten draaien een jaar na lammeren nog steeds topproducties van 0,5 liter hoger dan voorheen!”

Het nieuwe transitieconcept staat klaar voor jouw geiten!

Informeer bij de Agrifirm adviseurs uit jouw regio om het concept toe te passen op jouw bedrijf of bel met onze klantenservice op T (088) 488 29 72.

Agrifirm
Over Agrifirm
Agrifirm is dé totaalleverancier voor de geitenhouderij. Van biest, melkpoeders en mengvoeders, tot additieven. Uiteraard altijd voorzien van kennis en advies op maat.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief