Kennispartnerbericht van Agrifirm

De Schudbox liegt nooit – Gemengd voeren 2.0 actueler dan ooit

In de winter van 2014 begon geitenspecialist Bart Schoenmakers met het ontwikkelen van het concept Gemengd voeren 2.0. Nu ruim zeven jaar later is het tijd om eens terug te blikken op de successen van Gemengd voeren 2.0 of ‘Constant TMR’, zoals het tegenwoordig heet.

“Toen ik zeven jaar geleden begon met de ontwikkeling van dit project geloofde vrijwel niemand dat het ging werken, ook zelf was ik in het begin best kritisch. Maar toen op stal de eerste resultaten zichtbaar werden, sloeg het snel om in enthousiasme voor dit geweldige concept”, blikt Bart terug naar deze periode.

Gezondere geiten en een hogere melkproductie

In de praktijk zagen de specialisten van Team Geiten regelmatig dat een goed berekend rantsoen in de stal toch tot een grote spreiding zorgde qua voeropname pensvulling, waardoor mogelijk voedingsproblemen ontstonden.

Vaak werd er dan gekozen om minder hard te voeren, wat dan ten koste ging van de melkproductie. De echte oorzaak werd vaak niet gevonden of opgelost. Totdat Agrifirm in 2014 actief onderzoek ging doen. Al snel bleek dat veel op stal waargenomen voedingsproblemen, veroorzaakt werden door het selectiegedrag van geiten, een relatie hebben met verkeerd afgestelde mengvoerwagens of onjuist gemengde rantsoenen. Met het concept Constant TMR werd door intensieve begeleiding de mengwagen aangepast, de laadvolgorde verbeterd en de selectie aan het voerhek zichtbaar verminderd. Met als resultaat: gezondere geiten en een hogere melkproductie.

Bart: “Bij verschillende groepen geiten was de verandering in het gedrag heel duidelijk zichtbaar. Het voer werd gelijkmatig opgegeten en er was minder ‘rangordestrijd’ tussen de dieren. Ook zagen we uniformere mest in het koppel.”

Uitgebouwd en verbeterd

In de jaren erna heeft Team Geiten van Agrifirm het concept steeds verder uitgebouwd en verbeterd. Zo ligt de hoofdfocus tegenwoordig niet meer alleen op het laatste stuk van het voerproces (het mengen en lossen). Constant TMR begint nu al ruim voor het maaien van een nieuwe snede gras of het hakselen van de mais. “Het bemestings- en maaimoment zijn cruciaal voor het winnen van het juiste voer. Ook zien we dat bepaalde rassenkeuzes invloed hebben op de kwaliteit. Immers, hoe beter het voer en de manier waarop het gewonnen wordt, hoe minder bijsturing het nodig heeft aan het eind van het proces bij het voeren zelf”, aldus Bart. Bij het winnen van het voer wordt ook actief samengewerkt met de loonwerkers, zodat de machines worden afgesteld volgens de laatste ‘geitenmaatstaven’.

Selectie verder uitgebannen

Naast een actieve teeltbegeleiding heeft Agrifirm ook producten ontwikkeld om de selectie nog verder uit te bannen. Zo is in 2020 de Sticky Mix gelanceerd. Een product wat toegevoegd kan worden aan het voedermengsel voor extra plak, om zo het effect nog verder te vergroten. Daarnaast zijn er speciale maatmengsels ontwikkeld waarin alleen grondstoffen zijn verwerkt, die een positief effect hebben op het eindmengsel.

Aandacht voor een goed mengsel

Ook met de toenemende automatisering van voersystemen wordt Bart regelmatig gevraagd een frisse blik te werpen. “Bij automatische voersystemen ligt de focus in veel gevallen op het zo vaak mogelijk voeren van de dieren. Maar er is te weinig aandacht voor het maken van een goed mengsel. Een van de meest gemaakte fouten is, dat men denkt dat een standaard elektronische mengkuip hetzelfde mengt en snijdt als een mengwagen die door een dieselmotor wordt aangedreven. Vaak wordt dit pas duidelijk na de aanschaf en dan treden er problemen op. Gelukkig kan de kennis van Constant TMR, in combinatie met wat kleine aanpassingen, de problemen oplossen en wordt het maximale uit het voersysteem gehaald. Overigens blijft het bij sommige automatische voersystemen wel uitdagend.”

Droogstandsbalen – nieuw transitieconcept

Dat de ontwikkeling van Constant TMR niet stilstaat, laat Agrifirm zien met de lancering van het nieuwste transitieconcept de Droogstandsbalen. Met de Droogstandsbalen worden de kwetsbaarste geiten in de meest cruciale periode van de dracht elke dag met een speciaal transitiemengsel gevoerd; hierin is selectie onmogelijk.

Gemengd voeren 2.0 actueler dan ooit

“Het is goed te zien dat Constant TMR al 8 jaar jaar actueel is en dat het ook onze collega’s niet is ontgaan”, zegt Bart met een glimlach. “Ik denk zelfs dat het actueler is dan ooit. Met de huidige beperkingen in de geitenhouderij is een hogere  productie  per geit gewenst en daardoor is een kleinere foutmarge steeds belangrijker. Desondanks zijn er nog veel bedrijven die het rantsoen kunnen verbeteren door het juiste gemengde rantsoen te maken. Als ik daar dan met de Schudbox door de stal loop zegt de boer(in) dat het allemaal wel meevalt. Gelukkig liegt de Schudbox nooit en is een eerste stap naar een juist gemengd rantsoen snel gezet!”

Ook in 2022 komt Team Geiten van Agrifirm graag langs om kritisch naar uw gevoerde rantsoen te kijken en samen in te zetten op het gezond hard melken. Met als resultaat: meer rendement voor u!

Agrifirm
Over Agrifirm
Agrifirm is dé totaalleverancier voor de geitenhouderij. Van biest, melkpoeders en mengvoeders, tot additieven. Uiteraard altijd voorzien van kennis en advies op maat.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief