Kennispartnerbericht van Geiterij

Meer melk uit droge maïs

Op papier lijkt het nog een prima maiskuil, maar in de praktijk blijkt er lastig van te melken. Dat is waar veel veehouders, die op dit moment de maisoogst van 2022 aan het voeren zijn, mee te dealen hebben.

Wat betreft de ruwvoerwinning was 2022 wederom geen gemiddeld jaar. Over het algemeen zien we dat de maïs droger is ingekuild dan normaal. Doordat de maïs noodrijp of te rijp was op het moment van hakselen, vormen drogestofgehaltes van ruim 40% of zelfs 50% geen uitzondering. Per regio zien we wel verschillen.

Liters blijven achter

Door de droogte is de kolfzetting niet goed op gang gekomen, waardoor het aandeel zetmeel lager is dan we gewend zijn. Desondanks blijft door de hoge verteerbaarheid van de hele plant de voederwaarde op papier stabiel. Maar in de praktijk blijkt dit toch tegen te vallen.

Onverteerbare maïskorrels zichtbaar

Zuren en vocht zorgen voor het beter beschikbaar komen van het zetmeel. Daarom moet maïs ook minimaal de eerste twee maanden na het inkuilen dicht blijven voor het beste resultaat. Om zuren te produceren, hebben bacteriën vocht nodig. Maar bij inkuilen met een drogestofgehalte van meer dan 40% blijft de productie van zuren achter. Hierdoor is en blijft de maïs bestendiger dan we gewend zijn.
Dikke darmverzuring
Bij maïsrijke rantsoenen zien we dat veel bestendig zetmeel in de darmen terechtkomt, waar het dier niet goed raad mee weet. Hierdoor levert de snijmaïs uiteindelijk minder energie op, omdat meer onverteerd zetmeel in de mest terechtkomt. Een overschot aan bestendig zetmeel kan bovendien leiden tot vorming van ongewenste bacteriën, zoals E. Coli, die een trigger zijn voor het leaky gut syndroom. Hierdoor wordt de weerstand van het dier zwaar op de proef gesteld.

Haal meer uit een maïsrantsoen

Kortom, rantsoenen met drogere maïssilages zorgen nu voor de nodige uitdagingen. Inzet van FarmPEQ digeSt Plus zorgt ervoor dat de zeer harde eiwitstructuur, waarin o.a. het zetmeel is opgesloten, beter wordt afgebroken. Daarnaast stimuleert FarmPEQ DigeSt de omzetting van bestendig zetmeel naar zetmeel dat in de pens beschikbaar is (onbestendig). Hierdoor komt er meer energie vanuit de maïs in de pens vrij. Doordat meer pensenergie beschikbaar komt, zullen meer bacteriën en in het bijzonder de vezelverterende bacteriën in de pens zich beter ontwikkelen. Het voordeel hiervan is dat onder andere het penseiwit beter benut wordt, meer voedingsstoffen beschikbaar komen en de stikstofefficiëntie verbetert.

Merkt u ook dat met dit maïsrantsoen  de productie van uw geiten achterblijft? Informeer dan bij onze geitenspecialist Marcel van Bijsterveldt: +31 (0)6 13 12 23 68

Geiterij
Over Geiterij
Geiterij is een jong dynamisch bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in de melkgeitenhouderij. Met onze concepten ‘Verzorging’, ‘Voeding’ en ‘Gewassen’ leveren we een bijdrage aan gezonde melkgeiten met een efficiënte productie.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief