Algemeen

LTO verrast door inhouden BTW

‘Tot voor kort waren we in de veronderstelling dat de getaxeerde bedragen netto uitbetaald zouden worden. In definitieve beschikkingen bleek dat er op de getaxeerde waardes van de te ruimen melkgeiten BTW wordt ingehouden.’ Dat meldt LTO vakgroep Melkgeitenhouderij.
De bedragen die in de tabel staan en gebruikt worden bij de taxatie bij ruiming van melkgeiten en melkschapen blijken gebaseerd te zijn op gebruik van de landbouwregeling voor omzetbelasting. Bij gebruik van de landbouwregeling is er geen BTW verrekening nodig en mogelijk. Om bedrijven die van de normale BTW-regeling en bedrijven die van de landbouwregeling gebruik maken een gelijke compensatie te betalen ontvangen de bedrijven die aan de BTW-regeling deelnemen het getaxeerde bedrag volgens de tabel minus het landbouwforfait (nu 5,1%). De meeste bedrijven die getroffen zijn passen de reguliere BTW-regeling toe. Deze bedrijven ontvangen derhalve minder dan op grond van de taxatietabellen verwacht was.
Dus (getallenvoorbeeld):
– Getaxeerde waarde van geit of schaap is 400 euro.
– Ondernemer in de landbouwregeling: 400 euro;
– Ondernemer in de BTW-regeling ontvangt 400 minus 5,1% = 379.60 euro. Dit bedrag is exclusief omzetbelasting, er behoeft geen BTW meer te worden afgedragen.
Indien Dienst Regelingen deze correctie op een andere manier heeft uitgevoerd, adviseert LTO u sowieso bezwaar aan te tekenen tegen de beschikking. 
In de berichtgeving in het voortraject is in sterke mate het beeld ontstaan bij de ondernemers dat de getaxeerde waarde ook netto zou worden uitbetaald. Op dit moment zorgt dit voor veel onrust. LTO heeft overleg met LNV om hiervoor een praktische oplossing te zoeken.
Overigens hoeft er over de extra financiële uitkering van €100,00 per geit die geruimd wordt geen BTW betaald te worden. De extra uitkering is een vergoeding van het inkomensverlies als gevolg van moeilijkheden bij het herbevolken. Het is dus geen levering van een goed of dienst waar omzetbelasting over verschuldigd is. Omzetbelasting (BTW) is hier dus niet aan de orde.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief