Algemeen | Melkprijs

Geitenmelkprijs september/oktober

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in september 2011 € 44,02 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een toename van € 6,19 per 100 kg ofwel 16,4%. Dat schrijft het Productschap Zuivel.
Behalve BGNN hebben alle afnemers in de afgelopen 2 maanden de vet- en eiwitprijzen verhoogd. De forse stijging ten opzichte van de vorige publicatie – in augustus was de gemiddelde melkprijs € 37,16 per 100 kg- komt niet alleen door de hogere vet- en eiwitprijzen, maar met name ook door de hogere standaardgehalten en het vervallen van een aantal zomerheffingen in combinatie met wintertoeslagen. Het melkprijsniveau ligt nu iets hoger dan het gemiddelde van de oktobermelkprijzen in de voorgaande 5 jaar. Hiermee is duidelijk een eind gekomen aan het diepe prijsdal sinds begin 2010.
Milkconnect heeft in de afgelopen 2 maanden de vet- en eiwitprijzen het meest verhoogd met omgerekend € 2,25 (september) en € 1,50 (oktober) ofwel in totaal € 3,75 per 100 kg standaardmelk. HGM en CBM hebben vanaf september hun vet- en eiwitprijzen met omgerekend respectievelijk € 2,50 en €  2,03 per 100 kg melk verhoogd. CBM melkgeitenhouders hebben met het september melkgeld ook de kwaliteitstoeslag over het 2e kwartaal ontvangen van € 0,0517 (incl. BTW) per 100 kg. Dit is als incidentele betaling verwerkt in de voortschrijdend gemiddelde melkprijs van de laatste 12 maanden.
Henri Willig en De Jong Cheese hebben vanaf september de vet- en eiwitprijzen verhoogd met omgerekend € 1,13 respectievelijk € 1,04 per 100 kg standaardmelk. De relatief hoge melkprijs van De Jong Cheese is mede een gevolg van de hoge wintertoeslag. Bettinehoeve heeft vanaf oktober de vet- en eiwitprijzen verhoogd met omgerekend € 0,39 per 100 kg melk.
Amalthea heeft de vet- en eiwitprijzen verhoogd in zowel september als oktober met omgerekend € 1,00 en € 0,54. Daarnaast is door Amalthea met het melkgeld van september (over januari t/m september) en oktober een voorschotnabetaling uitgekeerd van € 0,1070 per kg eiwit en € 0,0485 per kg vet (beide bedragen incl. BTW). Voor standaardmelk en exclusief BTW komt dit overeen met € 0,53 per 100 kg melk. Deze nabetalingen zijn niet verwerkt in de melkprijzen van Amalthea in de maanden september en oktober, maar wél als incidentele betalingen opgenomen in de gemiddelde melkprijs van de laatste 12 maanden. Immers deze gemiddelde melkprijs is gebaseerd op het totale ontvangen melkgeld in de laatste 12 maanden. Dit is het melkgeld exclusief nabetalingen over het voorgaande kalenderjaar (2010), maar wel inclusief incidentele betalingen die betrekking hebben op in 2011 geleverde melk.
Hoewel BGNN de vet- en eiwitprijzen niet heeft veranderd is de berekende melkprijs wel gestegen als gevolg van het vervallen van de zomerheffing, die in augustus € 1,90 was.
Nabetalingen
Met het melkgeld van september en oktober zijn geen nabetalingen over 2010 uitgekeerd.
Melkprijs september tot en met oktober 2011, volgens standaard melklevering
Amalthea          40,55
BGNN              42,16
CBM                42,51
Bettinehoeve    40,30
HGM                43,19
Henri Willig       41,36
De Jong Cheese           44,97
MilkConnect      41,92
Gemiddeld (rekenkundig)          42,12
Bron: Productschap Zuivel

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief