Algemeen

Vaccinatiecampagne Q-koorts bij mensen ten einde

In totaal 1.354 mensen zijn de afgelopen maanden ingeënt tegen Q-koorts. Patiënten zullen nog drie maanden worden gevolgd op mogelijke bijwerkingen. Ernstige bijwerkingen zijn tot nu toe niet gemeld. De vaccinaties zijn aangeboden aan mensen met specifieke hart- en vaataandoeningen, omdat zij een groter risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte.
In december 2010 heeft het CIb alle huisartsen in Nederland via een brief geïnformeerd over de mogelijkheid om een specifieke groep patiënten met sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een chronische infectie na blootstelling, aan te melden voor een Q-koortsvaccinatie. Tot de sluitingsdatum (19 februari) zijn in totaal bijna 2.700 patiënten aangemeld bij het centrale uitvoerende onderzoeks- en vaccinatiecentrum (Vaxinostics te Rotterdam).
Een derde van de gemelde patiënten bleek niet te voldoen aan de selectiecriteria voor vaccinatie, of zag af van het vaccinatieaanbod. Bij de overige 1.781 mensen werd een huidtest uitgevoerd en serologie afgenomen. Bij 396 mensen was de positieve huidtest en/of de serologie een aanwijzing voor een (doorgemaakte) Q-koortsinfectie, hetgeen een contra-indicatie is voor vaccinatie. Ook na de testfase zag een aantal patiënten af van vaccinatie. Op 20 april ontving de laatste van de 1.354 patiënten een Q-koortsvaccinatie op de priklocatie (GGD Hart voor Brabant).
Al deze patiënten zullen nog 3 maanden worden gevolgd op mogelijke bijwerkingen na de vaccinatie. Tot nu toe zijn er geen aan het vaccin gerelateerde ernstige bijwerkingen gemeld.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief