Algemeen | Melkprijs

Melkprijs in april voor het eerst boven 50 euro

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in april 2013 € 56,75 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een toename van € 9,95 per 100 kg ofwel 21,3%. Ten opzichte van de vorige publicatie (februari) is de gemiddelde melkprijs gedaald, maar dit komt volledig door de lagere standaardgehalten en het vervallen van enkele wintertoeslagen. De meeste ondernemingen hebben de vet- en eiwitprijzen in maart en/of april verder verhoogd. Niet eerder – in ieder geval niet sinds de start van deze melkprijsvergelijking in 2006 – lag de berekende gemiddelde melkprijs in april boven de € 50.
Amalthea heeft de vet- en eiwitprijzen in maart en april verhoogd met omgerekend in totaal € 2,59 per 100 kg standaardmelk. Na het voorschot in februari hebben de melkgeitenhouders in april en mei nog nabetalingen over 2012 ontvangen van omgerekend € 2,51 (= 0,80 + 1,71) per 100 kg melk.
BGNN heeft in maart de vet- en eiwitprijzen verhoogd met omgerekend € 3,29 per 100 kg. Daarnaast is in mei over 2012 een nabetaling uitgekeerd van € 1,25 per 100 kg (incl. BTW).
CBM heeft vanaf april de vet- en eiwitprijzen verhoogd met omgerekend € 1,95 per 100 kg melk. Met de melkgeldafrekening van maart is de kwaliteitstoeslag over het eerste kwartaal van 2013 uitgekeerd namelijk € 0,0501 (incl. BTW). Over 2012 is in mei een slotuitkering van € 0,1333 per kg vet en eiwit ofwel € 1,00 per 100 kg melk uitgekeerd.
HGM heeft over 2012 een nabetaling uitgekeerd van € 1,08 per 100 kg.
Bettinehoeve en HGM hebben de vet- en eiwitprijzen niet verhoogd in tegenstelling tot Henri Willig, De Jong Cheese en Milkconnect. Laatstgenoemde ondernemingen hebben alle drie de melkprijzen vanaf maart verhoogd met omgerekend € 2,55 , € 2,31 respectievelijk € 1,50 per 100 kg.
Henri Willig heeft met de melkgeldafrekening van april over 2012 een nabetaling uitgekeerd van € 0,65 per 100 kg standaardmelk.
Tabel bij geitenmelkprijs
 
 
 
 
 
 
 
Grafiek: Gemiddelde maandelijkse Franse en Nederlandse geitenmelkprijzen vanaf januari 2010 t/m maart 2013[1][1] Mede omdat de gehalten in Frankrijk gemiddeld lager zijn dan de gehanteerde Nederlandse standaardgehalten zijn kunnen uit deze grafiek geen conclusies worden getrokken over het absolute prijsverschil. Wel geeft de grafiek een indicatie van het prijsverschil en inzicht in de ontwikkeling van de Franse melkprijzen ten opzichte van de Nederlandse.
Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief