Management

Rekentool ‘MDV-Check Melkgeitenstallen’ beschikbaar

Geit nieuwsbriefSinds 1 januari 2013 is er een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV Melkgeitenstallen) voor de melkgeitenhouderij. Het Praktijknetwerk Ontwerp Duurzame Geitenstallen heeft een rekentool MDV-Check Melkgeitenstallen ontwikkeld.
Deze rekentool ondersteunt de melkgeitenhouder bij het toetsen van een zelf ontwikkeld duurzaam stalontwerp aan de criteria voor MDV Melkgeitenstallen. De criteria voor MDV Melkgeitenstallen zijn opgesteld zijn door SMK.
Het bouwen van een MDV-stal kan financieel aantrekkelijk zijn vanwege fiscale voordelen. Echter in de Milieulijst 2013 van de MIA- en Vamilregeling zijn de codes voor ‘Duurzame melkgeiten- en vleesveestallen’ nog niet opgenomen, omdat de staatsteunprocedure daarvoor nog niet is afgerond. Bij goedkeuring vanuit Brussel kan een aanvullende publicatie van de Milieulijst plaatsvinden om meldingen van investeringen voor deze fiscale regelingen voor melkgeiten- en vleesveestallen mogelijk te maken.
Het toepassen van MDV Melkgeitenstallen kan ook het traject voor een vergunning of financiering vergemakkelijken. Jaarlijks herziet SMK de criteria voor MDV Melkgeitenstallen op basis van opmerkingen uit de praktijk.
Lees ook het artikel Bouw MDV-stal kan aantrekkelijk zijn in vakblad Geitenhouderij van juni 2013.
Bron: Verantwoorde Veehouderij

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief