Melkprijs

Toelichting geitenmelkprijzen juli en augustus 2013

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in augustus 2013 € 53,09 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een toename van € 8,35 per 100 kg (18,7 %). Ten opzichte van de vorige publicatie (juni) is de gemiddelde melkprijs iets gedaald (- € 0,13), maar dit komt door het lagere standaard vetgehalte in augustus (3,80%) ten opzichte van juni (3,90%).
De Jong Cheese,CBM,Amalthea en Bettinehoeve  hebben vanaf augustus de vet- en eiwitprijzen verhoogd met omgerekend respectievelijk € 1,00, € 0,98, € 0,78 en € 0,42 per 100 kg standaardmelk.
DSC_0263BGNN, HGM, Henri Willig en Milkconnect hebben de vet- en eiwitprijzen niet gewijzigd. Zowel Amalthea als Bettinehoeve hebben met terugwerkende kracht vanaf januari tot en met juli 2013 de vet- en eiwitprijzen verhoogd met omgerekend per 100 kg melk € 0,78 (Amalthea) en  € 0,43 (Bettinehoeve). Deze prijscorrecties zijn als incidentele betalingen verwerkt en komen zodoende tot uitdrukking in een stijging van de  gemiddelde melkprijs van de afgelopen 12 maanden.

PZ-Melkprijsvergelijking 1 juli t/m 31 augustus
Amalthea 47,62
BGNN 50,96
CBM 52,67
Betinnehoeve 54,57
HGM 54,41
Henri Willig 51,62
De Jonge Cheese 54,76
Milkconnect 53,97
Gemiddeld (rekenkundig) Standaard melklevering 52,57

Melkprijzen 2012

Op 12 september 2013 is het rapport Geitenmelkprijsvergelijking 2012 gepresenteerd. In dit rapport zijn de melkprijzen 2012 berekend inclusief nabetalingen tot en met 31 mei 2013.
Medio juli hebben de melkgeitenhouders van BGNN en Henri Willig nog een nabetaling ontvangen van respectievelijk  € 0,47 en € 0,53 per 100 kg standaardmelk. Eind september heeft De Jong Cheese een nabetaling uitgekeerd van € 0,211 per kg vet en eiwit ofwel € 1,58 per 100 kg standaardmelk. In onderstaande tabel  zijn ook deze nabetalingen verwerkt.

Vergelijking Franse en Nederlandse geitenmelkprijzen

De gemiddelde melkprijs in Frankrijk is in het tweede kwartaal van 2013 seizoensmatig gedaald naar € 572 per 1.000 liter melk (Bron: Institut d’Elevage ). Dit is  € 43 (8%) hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Doordat de melkprijzen in Nederland in 2013 relatief veel meer zijn gestegen dan in Frankrijk is het prijsverschil tussen beide landen in het tweede kwartaal van 2013 verder afgenomen. In juni was de gemiddelde melkprijs in Nederland € 53,25 per 100 kg standaardmelk (Zie rode lijn grafiek) tegenover € 55,80 (per 100 liter en bij gemiddelde gehalten) in Frankrijk (zie blauwe lijn grafiek).
Prijsvergelijking GEIT
Mede omdat de gemiddelde vet- en eiwitgehalten in Frankrijk lager zijn dan de gehanteerde Nederlandse standaardgehalten kunnen uit deze grafiek geen conclusies worden getrokken over het absolute prijsverschil. Wel geeft de grafiek een indicatie van het prijsverschil en inzicht in de ontwikkeling van de Franse melkprijzen ten opzichte van de Nederlandse.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief