Management

Subsidie integraal duurzame stallen

Veehouders die de huisvesting voor hun dieren integraal duurzamer willen maken, kunnen hiervoor tussen 1 en 29 augustus 2014 subsidie aanvragen.
Het gaat om investeringen die de hele stal duurzamer maken. Voor het welzijn van de dieren wordt verder gegaan dan de wettelijke eisen of gangbare norm. Alleen bedrijven met geiten, melkvee, vleesvee, schapen, vleeskalveren, varkens, pluimvee (inclusief eenden en kalkoenen) en konijnen kunnen de subsidie aanvragen, mits het bedrijf ten hoogste 3.000 meter van een Natura 2000-gebied is gelegen. Voor deze subsidieregeling, onderdeel van de Regeling LNV-subsidies, wordt een budget van € 9 miljoen beschikbaar gesteld.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • De investering zorgt ervoor dat de gehele stal duurzaam wordt.
  • Voor het welzijn van de dieren wordt verder gegaan dan de wettelijke eisen of gangbare norm.
  • De investering is innovatief.
  • Er mogen pas investeringsverplichtingen worden aangegaan op of na de datum van de toewijzing.
  • De investering moet leiden tot een verlaging van de ammoniakuitstoot met minimaal 25% ten opzichte van de maximale emissiewaarde van de betreffende diercategorie.

De subsidie bedraagt 40 procent van de meerkosten. De meerkosten zijn het verschil tussen de kosten voor een normstal en de totale kosten voor een integraal duurzame stal. De extra kosten moeten gemaakt worden voor verbetering van dierenwelzijn en, voor zover van toepassing, voor verbetering van de arbeidsomstandigheden, het milieu of van diergezondheid. De subsidie bedraagt maximaal € 250.000.
Aanvragen kunnen in de periode 1 tot en met 29 augustus 2014 ingediend worden bij de RVO. Daarbij zullen (onder meer) offertes van de investering als bijlage meegezonden moeten worden. Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op een aantal punten. Er wordt gekeken in welke fase van marktintroductie de investering verkeert, wat het economische of technisch perspectief van de investering is, naar de prijs/kwaliteitverhouding, de hoogte van de vermindering van de ammoniakuitstoot en in hoeverre noodzakelijke vergunningen al zijn aangevraagd. Bij een overschrijding van het beschikbare budget worden de aanvragen gerangschikt op het aantal punten. Aanvragen met de hoogste rangschikking komen het eerst in aanmerking.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief