Gezondheid

Spastische parese met lijfbieden onderschat probleem

Het blijkt een onderschap probleem bij geiten: spastische parese in combinatie met lijfbieden. Dat schrijft Karianne Lievaart-Peterson van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in vakblad Geitenhouderij. Helaas is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de aandoening is, laat staan dat bekend is wat eraan gedaan kan worden.
Spastische parese ofwel kramperigheid met een gedeeltelijke verlamming aan de achterpoten komt wel vaker voor, maar in combinatie met lijfbieden is het een relatief nieuw beeld. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek dat Thijs Koekkoek en Linda Tolhoek uitvoerden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
Koekkoek heeft de bekendheid van de aandoening onderzocht. Uit enquêtes onder Nederlandse melkgeitenhouders, dieren­artsen en voervoorlichters, bleek dat ten minste 45 melkgeitenbedrijven bekend zijn met spastische parese. Daarmee blijkt het een onderschat probleem: de verwachting was dat minder bedrijven met de aandoening te maken zouden hebben.
Het vervolgonderzoek van Tolhoek richtte zich op het lokaliseren en benoemen van de afwijking in de geit. Er is niet onderzocht of een erfelijke factor een rol speelt. Enkele betrokkenen hebben echter wel aangegeven het gevoel te hebben dat het in het verleden meer voorkwam bij nakomelingen van bepaalde bokken.
Zodra er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, gaat de GD verder met het onderzoek naar spastische parese met lijfbieden.
Lees meer in vakblad Geitenhouderij van augustus.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief