Gezondheid | Lammeren

'Onthoornen van melkgeiten niet te snel verbieden'

Onthoornen van melkgeiten ligt onder vuur, maar een verbod op onthoornen komt nu nog te vroeg. Tot die conclusie komen verschillende partijen, waaronder LTO, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de Dierenbescherming.
Geiten gebruiken hun hoorns onder meer om elkaar in het kader van de onderlinge rangorde stootjes te geven. Meestal is het voldoende als de geit die hoger in rang is, dreigt met stoten om de geit die lager in rang is afstand te laten houden. Maar in de huidige geitenstallen zitten de dieren zo dicht op elkaar, dat er te weinig ruimte is om elkaar te ontwijken. Stoten met hoorns leidt dan al gauw tot verwondingen. Om dat te voorkomen, worden in de eerste levensdagen van de geitjes de hoornpitjes verwijderd en dichtgeschroeid. Onderling stoten kan dan niet meer tot verwondingen leiden. Vrijwel alle gehoornde geiten worden daarom onthoornd, met uitzondering van dieren in de biologisch dynamische geitenhouderij. Onthoornen is nadelig voor het dierenwelzijn. Zelfs met verdoving kan er nog steeds pijn tijdens en vooral na de ingreep optreden. Het toestaan van onthoornen staat daarom ter discussie.

Pijnbestrijding belangrijk

LTO Nederland heeft een brief aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken gestuurd waarin wordt gepleit om het onthoornen van geiten niet van de ene op de andere dag te verbieden, maar eerst onderzoek naar alternatieven te doen. De brief is mede ondertekend door de Dierenbescherming en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde KNMvD. Hoewel de Dierenbescherming eigenlijk tegenstander is van lichamelijke ingrepen bij dieren, acht de organisatie het gevaar voor welzijnsproblemen te groot als er op korte termijn een verbod op onthoornen wordt ingesteld.
In 2013 heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken afspraken gemaakt met de sector over een meer diervriendelijke aanpak van het onthoornen van kalveren en geiten, door pijnbestrijding tijdens en na deze ingreep. Onthoornen blijft in eerste instantie toegestaan voor de veiligheid van de houder en de dieren zelf. De pijnbestrijding tijdens en na de ingreep wordt verplicht en geborgd in het kwaliteitssysteem Kwaligeit.
Volgens de Dierenbescherming is er onderzoek nodig naar alternatieven voor onthoornen. Eerst zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de inrichting van de stallen, zodat de geiten voldoende ruimte en ontwijkingsmogelijkheden hebben. Te denken valt aan meer en ruimere vreetplaatsen, ruimere gangen in de stal, weidegang en het creëren van klautermogelijkheden. (Groen Kennisnet)

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief