Gezondheid | Lammeren

GD zoekt bedrijven voor onderzoek paratuberculose bij geitenlammeren

Binnen de Publiek Private Samenwerking start binnenkort onderzoek naar mogelijke uitscheiding van paratuberculose bacteriën onder separaat opgefokte jonge lammeren. Voor dit onderzoek zoekt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) 8 bedrijven.
De bedrijven moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • goede I&R-registratie;
  • vaccinatie tegen paratuberculose volgens de Gudair-bijsluiter (1 keer in eerste 3 levensmaanden);
  • klinische gevallen van paratuberculose in de laatste 5 jaar, waarbij de diagnose paratuberculose is bevestigd met laboratoriumonderzoek;
  • bereidheid om mee te werken aan het onderzoek;
  • instemming dat de in dit onderzoek verkregen uitslagen pas aan het einde van het project beschikbaar worden gesteld;
  • bereidheid om gedurende de looptijd van het onderzoek geen andere koppelonderzoeken op paratuberculose bij de jonge geiten uit te laten voeren;
  • Deelnemers aan het onderzoek voeren geen managementveranderingen door die zijn gebaseerd op de resultaten tot de proef is afgelopen (onderzoek plus eventuele actie bij melkgeiten is geen probleem).

Om te bepalen of een bedrijf voldoet, vraagt de GD geitenhouders om (kosteloos) sectie uit te laten voeren op 5 geiten die op de nominatie staan voor afvoer naar de slacht vanwege verdenking op paratuberculose. Daarnaast onderzoekt de GD 5 mengmestmonsters uit de pot. Bij gebleken geschiktheid volgt de GD 19 lammeren die de onderzoeker selecteert; op 2, 3, 4 en 5 maanden onderzoekt de GD van deze dieren een mestmonster.
Geïnteresseerden wordt gevraagd een e-mail te sturen naar dierenarts kleine herkauwers Karianne Lievaart-Peterson, k.lievaart-peterson@gddiergezondheid.nl. Zij neemt dan contact op om meer informatie te verstrekken. (GD / AgriHolland).

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief