Management

Subsidie voor emissiearme stalsystemen

Begin april gaat een nieuwe LNV-subsidieregeling open voor brongerichte verduurzaming van veestallen en managementmaatregelen, de zogenoemde SBV-regeling. Deze regeling biedt mogelijkheden voor onderzoek aan innovatieve (brongerichte) stalsystemen en het doormeten daarvan.

Doel van de SBV-regeling is om te komen tot nieuwe systemen voor geitenstallen die een aanzienlijk deel minder emissie geven en dus een aanvulling zijn op de RAV-lijst. De emissies die gemeten worden binnen de SBV-regeling zijn ammoniak, methaan, fijnstof en geur. Stalsystemen die de meeste reductie opleveren, komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Daarnaast speelt economisch perspectief van de vernieuwing voor de veehouder een rol alsmede de bijdrage op gebied van dierenwelzijn en brandveiligheid.

Initiatieven aanmelden

Geitenhouders die een innovatief idee hebben, kunnen dit aanmelden via Toekomstbestendige stallen (Inge Meijers 06-50528486 of Will van Hoof 06-53964946). Bij dit loket zijn al verschillende ideeën aangemeld. Toekomstbestendige stallen verzamelt de initiatieven, stelt samen met onderzoekers van Wageningen UR een onderzoeksplan op, doet de subsidieaanvraag en verzorgt de complete projectbegeleiding tijdens het onderzoek. Door samen op te trekken binnen de geitenhouderij wil Toekomstbestendige stallen de beschikbare kennis delen, leren van elkaar en sneller vooruitgang boeken. Zo hoopt het traject betrouwbare systemen te ontwikkelen die de emissie reduceren en die gedragen worden door de sector.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief