Algemeen | Management

Implementatieplan verduurzaming wordt nu definitief

Platform Melkgeitenhouderij gaat het Implementatieplan voor de verduurzaming van de sector afronden en definitief maken. Dit moment komt zo’n 3 jaar nadat het proces is opgestart om te komen tot een verduurzamingsagenda.

Het concept-implementatieplan is gedurende de afgelopen maanden besproken met een groot aantal belanghebbenden, waaronder geitenhouders, de Adviesraad van de Duurzame Geitenzuivel Keten en het ministerie van LNV. Geitenhouders lijken in grote lijnen de prioritering te herkennen. Verder zijn veel dingen in de sector al goed geregeld. Hierover meer communiceren vinden geitenhouders minstens zo belangrijk als het doen van nieuw onderzoek. Minister Schouten van LNV spraak haar waardering voor het plan uit. De financiering van een groot deel van het plan is toegekend in een Publiek Private Samenwerking (onderzoeksvorm waarbij de overheid en het bedrijfsleven 50/50 financieren). De toekennende instantie heeft het plan als zeer goed beoordeeld.
Uit al deze sessies is naar voren gekomen dat de inhoud van het plan breed gedragen wordt door de sector en alle relevante stakeholders.

10 thema’s

Het verduurzamingsplan beschrijft 10 thema’s: dierenwelzijn algemeen, zorg voor jonge dieren, antibiotica, zoönosen, maatschappij, energie en klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit, volksgezondheid en het ontwerp van een integraal duurzame stal.

 

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief