Algemeen

Onderzoek naar invulling Wet Dieren

Minister Schouten heeft tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer aangegeven een onderzoek te starten naar de uitvoerbaarheid van het amendement van de Wet Dieren. Een gevolg van dit amendement voor geitenhouders is onder andere het niet meer mogen onthoornen van lammeren met ingang van 2023.

Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren wees tijdens het vragenuur erop dat de wet al door de beide kamers is en dus goedgekeurd is. Minister Schouten stemde daarmee in, maar zei ook dat doordat de wet ‘open geformuleerd’ is, gekeken moet worden hoe er concreet invulling aan gegeven wordt. Schouten gaf eerder al aan te twijfelen aan de uitvoerbaarheid van het amendement.

Het amendement werd dinsdag 25 mei in de Eerste Kamer aangenomen als een hamerstuk, waarbij niet meer gestemd of gedebatteerd wordt over de inhoud van het wetsvoorstel. Het amendement gaat onder andere over het aanpassen van dieren aan het verblijf of stalsysteem. Dat zou met ingang van 2023 niet meer mogen. Daaronder valt ook onthoornen en het couperen van staarten. Ook moeten de dieren volgens het amendement hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen in hun verblijf, dit geld niet alleen voor vee maar ook voor huisdieren.

 

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief