Lammeren

Staghouwer: ruim 20.000 geboortes buiten termijn gemeld

In de periode 1 november 2020 tot en met 31 december 2021 hebben 319 geitenhouders één of meer geboortes van lammeren buiten de wettelijke termijn van zeven kalenderdagen geregistreerd in het I&R-systeem. In totaal ging om 20.209  geboortemeldingen die te laat werden doorgegeven. Dat schrijft minister Staghouwer van LNV als antwoord op Kamervragen over de registratie van geitenlammeren.

Sinds 1 november 2020 moeten geitenhouders lammeren uiterlijk zeven dagen na de geboorte registeren in het I&R-systeem. Als een melding te laat wordt gedaan kan die vervolgens wel worden afgerond. In het I&R-systeem wordt vastgelegd dat de melding buiten de wettelijke termijn heeft plaatsgevonden. “De bedrijfsspecifieke informatie over (het aantal) meldingen dat te laat wordt gedaan vormt input voor de jaarlijkse risico-inventarisatie door de NVWA”, aldus de minister.

Juistheid niet te controleren

Op basis van de melding van een geboorte in het I&R-systeem is geen controle mogelijk op de juistheid van de opgegeven geboortedatum, meldt Staghouwer verder. Het is voor melkgeitenhouders mogelijk om in het I&R-systeem een andere geboortedatum dan de feitelijke geboortedatum te registeren. Of en in welke mate dit gebeurt, is niet vast te stellen, schreef voormalig minister Schouten eerder al aan de Tweede Kamer.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Lammeren
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief