Melkprijs

Geitenmelkprijzen maart en april 2022

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in maart 2022 € 72,64 en in april 2022 € 70,24 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in april vorig jaar is er sprake van een stijging van € 0,55 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in februari is de gewogen melkprijs gedaald met € 3,80 per 100 kg. Dit komt door lagere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

Amalthea, Bettinehoeve, Henri Willig, HGM en DeJong Cheese verhoogden in maart en april de vet- en eiwitprijzen. BGNN en CBM lieten de prijzen gelijk.
CBM keerde in maart de kwaliteitstoeslag uit. Dit keer bedroeg die € 0,0245 per 100 kg melk.
HGM betaalde de kwartaalkwaliteitstoeslag ter grootte van € 0,20 per 100 kg melk weer uit in maart.

Nabetalingen

Amalthea, Bettinehoeve en BGNN betaalden in april een nabetaling over melk geleverd in 2021.
Tot en met april deden 5 zuivelondernemingen een of meerdere nabetalingen. De gemiddelde nabetaling van de totaal 7 zuivelbedrijven komt daarmee op € 0,72 per 100 kg melk. De gemiddeld rekenkundige melkprijs 2021 inclusief nabetalingen tot en met april 2022 bedraagt € 68,64 per 100 kg melk (berekend over 8 zuivelbedrijven).

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50% (4,00% vet en 3,50% eiwit). In maart en april 2022 is de basisprijs van het (nieuwe) standaardbedrijf met 1.050.000 kg melk respectievelijk € 69,08 en € 69,32.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief