Gezondheid | Magazine | Premium

Best passende middel eenvoudiger in te zetten

Met het ingaan van de nieuwe Europese diergeneesmiddelen- verordening is het eenvoudiger geworden om de best passende diergeneesmiddelen in te zetten bij onder andere melkgeiten en lammeren. Er kan bijvoorbeeld makkelijker een middel uit een ander EU-land worden geïmporteerd.

Elk diergeneesmiddel voor de Nederlandse markt moet worden goedgekeurd door het Bureau Diergeneesmiddelen, de veterinaire tak van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De fabrikant van een diergeneesmiddel moet voor de beoordeling allerlei gegevens aanleveren bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Bij de beoordeling staan de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het diergeneesmiddel centraal. Er wordt onder andere gekeken of het veilig is voor het dier, voor het milieu en of dierlijke producten veilig gegeten kunnen worden. Voor dat laatste is het soms nodig om een wachttijd in te stellen: de tijd tussen toediening van het diergeneesmiddel en het moment dat bijvoorbeeld de melk van een behandelde geit weer in de melktank mag.

Handelsvergunning

Als een diergeneesmiddel is goedgekeurd, krijgt de fabrikant daarvoor een zogenoemde handelsvergunning. Uiteindelijk bepalen de minister van Landbouw en de minister van Volksgezondheid of deze vergunning door het Bureau Diergeneesmiddelen mag worden afgegeven. Met een handelsvergunning kan de fabrikant het middel gaan verkopen aan groothandels en apotheken van dierenartsen. Afhankelijk van de aanvraag mag een diergeneesmiddel worden verkocht in alleen Nederland of bijvoorbeeld in de hele Europese Unie.

Cascade

Een diergeneesmiddel mag in principe alleen worden toegepast bij een diersoort en/of bepaalde ziekteverschijnselen (indicatie) die in de bijsluiter van het middel worden genoemd, dus waarvoor het middel is goedgekeurd. Maar soms mag een dierenarts dieren behandelen met een diergeneesmiddel uit een ander EU-land of met een diergeneesmiddel bij een aandoening waarvoor in Nederland geen diergeneesmiddel beschikbaar is. Dit om onaanvaardbaar lijden van dieren te voorkomen. Dit heet ‘Gebruik buiten de voorwaarden van de handelsvergunning’ maar is beter bekend als de cascade. Hier gelden diverse voorwaarden voor.

Voor voedselproducerende dieren (landbouwhuisdieren) moest tot 28 januari 2022 als eerste worden uitgeweken naar een diergeneesmiddel dat voor een ander landbouwhuisdier en/of een andere indicatie bij een landbouwhuisdier in Nederland is toegelaten. Dankzij de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening mag er sinds 28 januari van dit jaar ook meteen worden gekozen voor een diergeneesmiddel dat in een andere EU-lidstaat is toegelaten voor dezelfde of een andere landbouwhuisdiersoort en/of indicatie. en mag de wachttijd aangehouden worden zoals die is vastgesteld voor de betreffende diersoort in het EU-land.

Als er geen geschikt middel kan worden gevonden dat bij voedselproducerende dieren is toegelaten, mag een middel worden ingezet dat is geregistreerd voor gezelschapsdieren in Nederland of een andere EU-lidstaat. Dan moet het om een middel gaan dat voor dezelfde indicatie is geregistreerd bij bijvoorbeeld een paard, hond of kat, en zal de dierenarts zelf een passende dosering en (cascade)wachttijd moeten bepalen (ten minste 28 dagen voor vlees en 7 dagen voor melk). Voor de werkzame stof moet reeds een maximale residu limiet (MRL) zijn in de EU, anders mag het niet gebruikt worden bij voedselproducerende dieren.

Lukt het daarmee nog niet om een passend diergeneesmiddel te vinden, dan mag een geneesmiddel voor humaan gebruik worden toegepast dat in Nederland of een andere EU-lidstaat is geregistreerd. Als uitdrukkelijk laatste optie mag een dierenarts een diergeneesmiddel magistraal (laten) bereiden (op kleine schaal bereiden van geneesmiddelen in de apotheek).

Wachttijden veranderd

Bij gebruik van diergeneesmiddelen via de cascade zijn de wachttijden voor voedselproducerende dieren veranderd. Om een veilige wachttijd te kunnen bepalen, zijn in de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening de criteria opgenomen om deze te berekenen. De dierenarts kan de berekening voor de wachttijd van een middel uitvoeren.

Diergeneesmiddel van buiten EU

Kan de dierenarts geen geneesmiddel vinden in de EU, maar is er wel een passend middel geregistreerd in een land buiten de EU (derde land), dan is er bij hoge uitzondering de mogelijkheid om dat middel te importeren; in de nieuwe diergeneesmiddelenverordening staat een clausule die dat toestaat (dit geldt niet voor bijvoorbeeld vaccins). Voor de import van een middel uit een derde land moet de dierenarts een verzoek indienen bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Dat kan vervolgens een vergunning afgeven.

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit artikel komt uit vakblad Geitenhouderij
Lees meer uit deze uitgave
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen
Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief