Algemeen

‘Dialoog vormt fundament onder ontwikkeldoelstellingen’

Het zou goed zijn als de melkgeitensector de dialoog met de maatschappij opnieuw versterkt. Dat zei onderzoeker bij Wageningen Economic Research Nico Bondt vandaag in een webinar georganiseerd door het Platform Melkgeitenhouderij. “Ook de geitensector kan de opinie beïnvloeden, zorgen voor informatie richting burgers en zorgen dat zo een positief imago ontstaat of versterkt wordt.”

Bondt werkt met een aantal collega’s aan het opstellen van een perspectief voor de lange termijn voor de geitensector, wat een deelproject is van de publiek-private samenwerking Verduurzaming melkgeitenhouderij. Het resultaat van dit onderzoek moet handvaten bieden voor de manier waarop de geitensector zich kan ontwikkelen. Nu zijn er nog in veel provincies geitenstops, maar provincies geven aan dat er ook voor de geitensector weer mogelijkheden zullen komen om te ontwikkelen, mits er maatschappelijk draagvlak is.

Drie doelstellingen

Om dit draagvlak te creëren of versterken bracht Bondt in kaart waar burgers en maatschappelijke organisaties aan denken bij de melkgeitensector. Dat zette hij om in 3 hoofddoelstellingen voor de sector: een goede buur zijn, goede zorg verlenen aan de dieren en zorgen voor natuur, milieu en landschap. “Daarbij is een dialoog belangrijk,” aldus Bondt. “Deze doelstellingen stel je niet eenmaal vast om ze vervolgens 10 jaar aan te houden. Je moet ze continu blijven vaststellen, met de maatschappelijke partijen en omwonenden. Die dialoog vormt een soort fundament onder deze doelstellingen van de sector.”

De dialoog hoort volgens Bondt zowel op landelijk niveau gevoerd te worden met de maatschappelijke partijen, maar zeker ook op lokaal niveau door individuele geitenbedrijven met hun omwonenden.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief