Management

‘Marge verbeteren: weet de grootste pijnpunten’

Weet waar de verbeterpunten in je bedrijf zitten voordat je aan bepaalde knoppen gaat draaien, anders komt het voortbestaan van je bedrijf mogelijk in het gedrang. Dat zei geitenspecialist John Bruin tijdens een webinar van ForFarmers.

Bruin liet met behulp van een kwadrant zien hoe de hoogte van de vaste lasten en de hoogte van de technische prestaties, invloed hebben op de keuzes die je hebt om de marge op je bedrijf te verbeteren.

Bron: ForFarmers

Vaste lasten zijn de kosten die onafhankelijk zijn van de totale melkproductie op een bedrijf. Het gaat om betaalde arbeid, rente, aflossing, pacht/lease/huur, privé-onttrekkingen, gebouwen, machines, gas, water, olie. De technische prestatie meet Bruin aan de hand van het bruto-overschot; de opbrengsten minus de operationele bedrijfslasten.
“Een bedrijf met een lage technische prestatie maar ook lage vaste lasten, kan groeien in technische prestaties om een ruimere marge te creëren. Gaat dit bedrijf (eerst) de vaste lasten verhogen, dan kan het daarmee in de problemen komen,” legt Bruin uit.
Anderszins zal een bedrijf dat een hoge technische prestatie levert en ook hoge lasten heeft, de operationele kosten niet moeten verlagen, want dan leveren de dieren een minder goede prestatie. Daarmee komt het bedrijf in het rode vlak en komt het voortbestaan in het gedrang.

Kosten in beeld brengen

“Zorg dus dat je goed inventariseert waar de verbeterpunten liggen voor jouw bedrijf,” adviseert Bruin. “En stel ook vast of eventuele hoge vaste lasten structureel van aard zijn of niet.”
Ook bedrijfsadviseur en sectorspecialist geitenhouderij Henk Overbeek van Alfa Accountants in Barneveld adviseert om de vaste lasten in beeld te brengen. “De afgelopen jaren zijn de vaste lasten op een geitenbedrijf een groter deel van de kosten gaan uitmaken, terwijl de opbrengsten redelijk gelijk zijn gebleven. Bijvoorbeeld via de accountant kun je je vaste lasten en andere kosten in beeld brengen.” Mocht je marge (te) klein zijn, dan kun je verschillende stappen ondernemen. Overbeek: “Je kunt overwegen om meer eigen arbeid in te zetten, in overleg gaan met je bank of je aflossingen kunt beperken, berekenen of je privé minder zou kunnen onttrekken. Want met meer liquiditeit, houd je rek.”

Liquiditeitsplanning

Een liquiditeitsplanning moet in beeld brengen wat de huidige situatie is, maar geeft ook weer wat er nog aan zit te komen. Bruin: “Stel dat er over een paar maanden veel jonge dieren aan de melk komen. De kans is aannemelijk dat je dan meer melkgeld ontvangt en positiever draait.” Zo is het ook slim om de voorraden van voer en andere zaken in de liquiditeitsplanning mee te nemen.
“Als uit de liquiditeitsplanning blijkt dat je weliswaar momenteel krap bij kas zit, maar dat dat in de nabije toekomst anders wordt, kun je daarmee naar de bank en eventuele crediteurs stappen.”

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief