Algemeen

Innovatieve stalsystemen

Veehouders implementeren de laatste jaren maar mondjesmaat innovatieve maatregelen. Belangrijke oorzaak hiervoor is dat er onvoldoende zekerheid is dat emissiearme stalsystemen en managementmaatregelen juridisch standhouden. Daarnaast is een belangrijke oorzaak de grote complexiteit rondom het toelaten en vergunnen van nieuwe stalsystemen en managementmaatregelen. Specifiek voor de geitenhouderij geldt dat er helemaal nog geen emissiearme stalsystemen zijn. Maar ook in andere sectoren zijn nog veel ideeën die uitgezocht en uitgetest moeten worden.

Na meerdere onderzoeken hebben de vijf veehouderijsectoren (koe, kalf, varken, kip, geit) de afgelopen maanden intensief overleg gepleegd met het ministerie van LNV en de zes ‘zandprovincies’ (Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg, Noord-Brabant). Ook provincies en LNV erkennen dat innovatie een belangrijk spoor is voor de toekomst van de landbouw. Er wordt nu een intensief innovatieprogramma uitgewerkt. Zo worden er op dit moment pilots en fieldlabs opgestart om emissiearme systemen versneld te testen en goedgekeurd te krijgen.

Ook wordt er volop ingezet om vergunningverlening en handhaving op basis van sensoren en meettechnieken van de grond te krijgen. Doel is om enerzijds te borgen en te controleren dat een stalsysteem doet wat het belooft. Hiermee kan ook de RAV-systematiek sterker onderbouwd worden. Anderzijds wordt het op deze manier ook mogelijk om managementmaatregelen toe te passen en in te rekenen, bijvoorbeeld in gebiedsprocessen. Om dit te kunnen doen moeten (1) sensoren en meetprotocollen verder worden ontwikkeld. Daarnaast is er (2) nieuwe wetgeving nodig. Tot slot (3) moeten er goede protocollen voor dataverwerking ontwikkeld worden. Genoeg te doen dus.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief