Fokkerij

Dinamo Fonds steunt met €26.000 behoud Nederlandse Landgeiten

Het Dinamo Fonds laat in een persbericht weten dat zij drie projecten voor Nederlandse Landgeiten steunen met een totale bijdrage van € 26.000. Het doel is de bevordering van de registratie, het welzijn en de inzet als natuurgrazer van het zeldzame Nederlandse Landgeitenras. De ontvangers van de donaties zijn de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten, het Achterhoeks Openluchtmuseum en Het Limburgs Landschap.

 

De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten ontvangt een donatie van 15.000 euro. Daarmee wil zij de stamboekregistratie vergroten door samen te werken met kinderboerderijen, stadsboerderijen en (landbouw)musea om hun Landgeiten actief te laten registreren. Het doel is om de zeldzame historische geitensoort te vergroten. Om particuliere geitenhouders en fokkers aan te moedigen weer deel te nemen aan geitenkeuringen kunnen deze een tegemoetkoming aanvragen voor de verplichte Q-koorts-inenting.

“Door de bijdrage van het Dinamo Fonds zien we al dat het aantal geiten dat dit jaar is gekeurd ten opzichte van vorig jaar is toegenomen, precies het effect dat we nastreven. Het vormt zo een mooie start van ons project”, aldus Miriam van der Laan, penningmeester van de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten.

Levend erfgoed

Het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde is een samenwerking aangegaan met geitenhouder Mike Hilderink van Stal het Abenschot. Hij houdt een deel van zijn kudde landgeiten, onder zijn beheer en toezicht, op het terrein van het museum. Het Dinamo Fonds steunt dit met een bijdrage van 5.000 euro voor een authentieke geitenstal.

Natuurgrazers

Het Limburgs Landschap beheert vier Landgeitenkuddes die de Meertensgroeve, groeve ’t Rooth, Groeve Blom en de Curfsgroeve begrazen. Dit zijn oude zand- en mergelgroeven.  Landgeiten zijn goede natuurgrazers en eten onder andere struiken en bomen, met een positief effect op de biodiversiteit. Het Limburgs Landschap heeft een donatie van 6.000 euro ontvangen.

Het Dinamo Fonds ondersteunt de projecten en initiatieven voor het behoud van de  Nederlandse Landgeit in het cultuurlandschap. Het Fonds wil zich inzetten voor herstel van de biodiversiteit en het landschap in Nederland.

De Nederlandse landgeit (eerder de Veluwse landgeit genoemd) is al eeuwenlang een iconisch beeld binnen de Nederlandse geitenpopulatie. In 1971 werd het ras nieuw leven ingeblazen. De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL), opgericht in 1982, registreert nu zo’n 2.000 geiten en 200 bokken in het stamboek, met een ledenbestand van 400 fokkers. Door uitdagingen als de coronapandemie en de impact van Q-koorts is het aantal geregistreerde geiten drastisch afgenomen.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief