Algemeen

Regieorgaan voor versnelling van innovaties in veehouderij

Een groot aantal partijen heeft het Regieorgaan Versnellen Innovatie opgezet. Daarmee geven zij aan dat ze met vereende krachten innovaties sneller vooruit willen helpen. Het Platform Melkgeitenhouderij heeft budget op de begroting gezet om in dit orgaan te kunnen bijdragen.

In de veehouderij zijn er volop ideeën voor innovaties. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen rond voer, het management, in de stal, en voor mestverwerking. Om deze innovaties te kunnen laten slagen, hebben de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW),  sectororganisaties, provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), FME  en de Dierenbescherming een Regieorgaan opgericht en een convenant ondertekend.

De hoop van de samenwerkende partijen is dat er doorbraakinnovaties zullen komen. Dit zijn innovaties die daadwerkelijk bijdragen aan emissiedoelen voor ammoniak, fijnstof, geur- en broeikasgassen, maar die ook zorgen voor beter ondernemerschap, verdienvermogen en dierenwelzijn. Te denken valt aan technieken die mest en urine van elkaar scheiden, afzuiging van vuile lucht, opvang van fijnstof in de stal of het vaker verwijderen van mest uit de stal.

Veldonderzoek

Het Regieorgaan werkt met praktijkpilots. Daarin kunnen veehouders, ketenpartijen, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijk partijen samen door middel van veldonderzoek innovaties testen. Verder zal het Regieorgaan een adviserende rol spelen in de ontwikkeling van regelgeving, met name op het gebied van toetsing en borging van emissiedoelstellingen.

 

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief